2021. gada, Janvāris


2021.gada 4.janvāris, pl.08.50
Sagatavojieties, Mana Tauta, lielajiem pārbaudījumiem, kas šķīstīs jūsu miesu, dvēseli un garu un liks jums mirdzēt kā tīģeļiem Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm. Vēstījums EnohamMana Tauta, Mans Mantojums, Mans Miers ir ar... Lasīt vairāk
2021.gada 11.janvāris, pl.11.50
Mana Dēla Ganāmpulks, mans Rožukronis, apvienojumā ar jūsu Bruņām – tā ir aizsardzība un garīgais spēks, ar kuru jūs uzvarēsiet manu pretinieku un viņa ļaunuma karapulkus Marijas Palīdzības Mātes steidzams aicinājums Dieva tautai, Vēstījums... Lasīt vairāk
2021.gada 17.janvāris, pl.11.10
Tātad sagatavojieties, mani bērniņi, jo tuvojas jūsu šķīstīšanās laiks; mīliet viens otru un palīdziet viens otram, lai mīlestības un kalpošanas spēks palīdzētu jums pārvarēt visus pārbaudījumus Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai.... Lasīt vairāk