2021. gada, Jūnijs


2021.gada 3.jūnijs, pl.08.45
Mostieties, mostieties, manas mīļotās Kolumbijas iedzīvotāji, jo Man steidzami nepieciešama jūsu atgriešanās! Jēzus Svētās Sirds otrais steidzamais aicinājums Kolumbijai. Vēstījums EnohamManas mīļotās Kolumbijas bērni, Mans Miers lai ir ar... Lasīt vairāk
2021.gada 14.jūnijs, pl.10.30
Ak, grēcīgā cilvēce, apdomājieties un pēc iespējas ātrāk atgriezieties pie Dieva; atstājiet savas raizes un pasaulīgās rūpes; lūk, tuvojas Mana Brīdinājuma diena, un lielākā daļa dvēseļu atrodas smagā grēkā vai ir atsvešinājušās - tālu no... Lasīt vairāk
2021.gada 21.jūnijs, pl.12.10
Mani bērni, palīdziet man atbrīvot daudzas dvēselītes no šķīstītavas ar savām lūgšanām, gavēņiem, grēku nožēlu, labdarības darbiem un, pāri visam, ar Mises Svētā Upura upurēšanu par viņu mūžīgo atpūtu Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva... Lasīt vairāk
2021.gada 30.jūnijs, pl.14.40
Esiet gatavi, Mans ganāmpulks, materiāli un garīgi, jo tuvojas lielo sazvērestību un maldinājumu laiks; lielo garīgo cīņu laiks, kurā jūs attīrīsieties kā zelts ugunī Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums EnohamMans ganāmpulks,... Lasīt vairāk