2021. gada, Maijs


2021.gada 1.maijs, pl.08.50
Nodrošinājuma Kronītis, ko Es jums nosūtīju caur Manu Kalpu Enohu, jums jālūdzas pēc Žēlsirdības Kronīša, lai trūkuma un bada dienās, kas tuvojas, jums netrūktu ikdienas maizes Dieva Tēva aicinājums cilvēcei. Vēstījums EnohamMana tauta, Miers... Lasīt vairāk
2021.gada 7.maijs, pl.10.30
Es vēlos, Mana mīļā Kolumbija, lai jūnija mēnesī, kas veltīts Manas Svētās Sirds godināšanai, dienu un nakti Man veltītu visu Kolumbijas tautu; lai jūsu valdība atjauno Manas Kolumbijas veltīšanu (iesvētīšanu) Manai Mīlošajai Sirdij; lūdzot par... Lasīt vairāk
2021.gada 16.maijs, pl.14.35
Mani bērni, mīlestības trūkums cilvēka sirdī ietekmē radītā līdzsvaru, jo viss radītais glabā Dieva Mīlestības simfoniju Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums EnohamMans Miers ar jums, Mani mīļotie.Mani bērni, tumsa jau... Lasīt vairāk
2021.gada 19.maijs, pl.14.10
Mani bērni, šajos tuvojošos Vasarsvētkos jūs saņemsiet lielas svētības, dāvanas un harizmas Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums EnohamManas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers lai ir ar jums visiem.Mani bērni, šajos... Lasīt vairāk
2021.gada 26.maijs, pl.12.30
Tātad, sagatavojieties, Dieva tauta, lielajai garīgajai kaujai, kas tuvojas; nemaziniet sardzi ar lūgšanu; aplieciet Garīgās Bruņas no rīta un vakarā, attiecinot tās arī uz saviem bērniem un citiem ģimenes locekļiem (radiniekiem), paliekot Dieva... Lasīt vairāk