2021. gada, Septembris


2021.gada 1.septembris, pl.12.50
Mājas gani, jūs nesat atbildību Dieva priekšā par savu māju zaudēšanu! Ko jūs gaidāt, lai noteiktu kursu savām ģimenēm? Marijas Svētdarītājas aicinājums māju ganiem. Vēstījums Enoham Mani mīļotie bērniņi, mana Kunga Miers lai ir ar jums visiem. ... Lasīt vairāk
2021.gada 7.septembris, pl.13.15
Bēdas jums, Mana mīļotā Kolumbija un Meksika, jo, ja jūs nekavējoties nenožēlosit grēkus un neatgriezīsieties, jūs iepazīsit Manas taisnīgās rokas spēku Dieva Tēva steidzams aicinājums Kolumbijai un Meksikai. Vēstījums Enoham Mans Miers ir ar... Lasīt vairāk
2021.gada 19.septembris, pl.15.00
Lūdzieties ar Manu Žēlsirdības Kronīti un atdodiet Man savu tēva un mātes ģenealoģisko koku, lai atbrīvotu to no lāstiem un senču saitēm, kas materiāli, sociāli un garīgi saistītas arī ar jums un jūsu paaudzēm Žēlsirdības Jēzus aicinājums Viņa... Lasīt vairāk