2021.gada 16.aprīlis, pl.11.45

Mana ganāmpulka avis, netaisnības būtne jau ir jūsu vidū, taču nebaidieties; Mans Tēvs ļaus viņam darīt sevi zināmu tikai pēc Brīdinājuma; jūs uzzināsiet par viņa parādīšanos, kad viņš caur masu saziņas līdzekļiem paudīs universālu deklarāciju

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Manas Saimes avis, Mans Miers ir ar jums.
Mans ganāmpulks, jūsu vidū jau atrodas maskējušies vilki, bet nebaidieties; Es neļaušu lai ar jums kaut kas notiktu. Atcerieties: Es esmu Mūžīgais Gans, kurš atdod savu dzīvību par savām avīm; ejiet pie Manis vai pie Dievišķā Gana, Manas Mātes, un Es jums apliecinu, ka, ja jūs esat Mana ganāmpulka avis, nekas un neviens nevarēs jums pieskarties vai kaitēt. Sākas tumsas laiks, un vilki jau klīst pa šo pasauli, meklējot Manas avis, lai tās aprītu. Aizsargājiet sevi, Mans ganāmpulks, ar Garīgajām Bruņām (Efeziešiem 6:10-18) un apzīmogojiet sevi ar Manām Asinīm no rīta un vakarā, savas bruņas pastiprinot ar 91.psalma spēku. Ja jūs izpildīsiet Manus norādījumus, jūs dzīvosiet, bet, ja novērsīsieties no Manis, jūs pazudīsiet, jo bez Manis jūs neesat nekas.

Mana ganāmpulka avis, netaisnības būtne jau ir jūsu vidū, taču nebaidieties; Mans Tēvs ļaus viņam darīt sevi zināmu tikai pēc Brīdinājuma; jūs uzzināsiet par viņa parādīšanos, kad viņš caur masu saziņas līdzekļiem paudīs universālu deklarāciju. Katru dienu dēļ esošā grēka un ļaunuma tiek zaudētas miljoniem dvēseļu. Kā būtu, ja pirms Brīdinājuma parādītos pazušanas dēls? Nebūtu palicis izdzīvojušo, kas varētu apdzīvot Jauno Radīto. Daudzi nāks, uzdodoties par Mani; viņi teiks: Es esmu mesija, un viņi apmānīs (pievils) daudzus cilvēkus. (Mateja 24:4-5)

Sargieties no viltus praviešiem, tērptiem avju drēbēs, kuri paziņo par mesijas ierašanos! Atcerieties: Es vairs neuzkāpšu jeb nenostāšos uz šīs zemes, Mana otrā atnākšana notiks Slavā un Spožumā pēc Mana Radītā un Manu Radījumu lielās attīrīšanas; Es mājošu kopā ar Manu uzticīgo Tautu Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē. Es atkal jums saku: Izlasiet Manu Vārdu Mateja 24.nodaļā un pārdomājiet to savā sirdī, lai neviens šajā laikā jūs nevarētu pievilt (apmānīt). Mesija, kas gatavojas parādīties un par ko daudzi paziņo, neesmu Es, bet Antikrists. Viltus mesijas parādīšanās propaganda jau ir sākusies; sargieties tikt piekrāpti, Manas saimes avis, jo plašsaziņas līdzekļi un Mana pretinieka mācekļi jau ir sākuši paziņot par viņa parādīšanos!

Daudzi vēstījumi un viltus pravieši šodien runā par gaidāmo mesijas parādīšanos; esiet ļoti piesardzīgi, jo visiem vēstījumiem, kas nāk no Manis, jābūt aizsargātiem ar Manu Vārdu. Mani pravieši nemeklē šīs pasaules ievērību vai atzīšanu; un vissvarīgākā zīme jeb signāls viņu atpazīšanai ir tas, ka viņi kļūst par uzbrukuma, vajāšanas un cenzūras objektu. Atcerieties: māceklis nav augstāks par Mācītāju, ne kalps augstāks par savu Kungu. (Mateja 10:24)

Mans ganāmpulks, Enohs un Elija jau atrodas jūsu vidū, bet jūsu ticības trūkums nav ļāvis tos atpazīt un pieņemt. Mani divi liecinieki neparādīsies publiski līdz nebūs noticis Brīdinājums. Viņiem ir Enoha un Elijas no Vecās Derības gars. Viena no viņiem misija – evaņģelizēt, bet otra misija – cīnīties ar Antikristu viņa pēdējās valdīšanas laikā. Tad priecājieties, jo ļoti drīz jūs tiksieties ar Maniem diviem lieciniekiem. Es jums atgādinu: Sargieties aizskart (celt neslavu, pazemot…) Manus svaidītos, nenodariet neko ļaunu Maniem praviešiem. (Psalms 105:15)
Šī atriebība par to, kas notika ar vienu no Maniem izvēlētajiem. (Psalms 79:10)
Ikviens, kurš vēlas kaitēt Maniem diviem lieciniekiem, mirs. (Atklāsmes 11:5)
Manu Mieru Es jums dodu, Manu Mieru Es jums atstāju. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Manas saimes avis, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei