2021.gada 1.septembris, pl.12.50

Mājas gani, jūs nesat atbildību Dieva priekšā par savu māju zaudēšanu! Ko jūs gaidāt, lai noteiktu kursu savām ģimenēm?

Marijas Svētdarītājas aicinājums māju ganiem. Vēstījums Enoham
Mani mīļotie bērniņi, mana Kunga Miers lai ir ar jums visiem.
Maziņie, pulcējieties ap savu Māti un kopā lūgsim manu Svēto Rožukroni, lūdzot Debesu Tēvu par grēcinieku glābšanu visā pasaulē. Bērniņi, šo beigu laiku cilvēces grēki un ļaunums liek Debesīm raudāt. Katru dienu tiek zaudētas tūkstošiem dvēseļu dēļ atsvešināšanās no Dieva un šīs pasaules modernisma, kas iznīcina ticību un bailes no Dieva.

Pasaulīgās rūpes un raizes, kā arī vēlme iegūt un valdīt – tas viss absorbē (uzsūc, iesūc) cilvēci; lūgšanas trūkums, Dievišķo Baušļu neizpildīšana, lepnums, materiālisms, žēlsirdības trūkums un izmisīgi naudas dieva meklējumi liek šo beigu laiku cilvēkiem zaudēt morālās, sociālās un garīgās vērtības. Dieva Garu izspiež laicīgie dievi.

Daudzas mājas un ģimenes šodien ir pamestas likteņa varā – plūst pa straumei dēļ daudzu vecāku saistību (pienākumu apziņas) trūkuma pret Dievu un saviem bērniem. Mani bērni iet pazušanā modernisma un tehnoloģiju dieva dēļ, kas mājās nozog telpas lūgšanām un dialogam; lielākā daļa mājas ganu šodien vairāk rūpējas par savu bērnu un viņu māju materiālo vajadzību apmierināšanu, nevis mīlestības sniegšanu; viņi atstāj novārtā savu ģimeņu orientāciju un morālo un garīgo izglītību, lai dotos naudas dieva meklējumos. Ir skaitliski maz māju un ģimeņu, kurās notiek lūgšana un dialogs, kur tiek veltīts laiks, lai uzklausītu bērnus un zinātu viņu vajadzības un rūpes.

Dieva Likuma Baušļi šodien daudzu ģimeņu sirdīs ir aizmirsti, tie katru dienu tiek lauzti, tāpēc, ka mājās vecāki ir aizmirsuši ar tiem evaņģelizēt. Neaizmirstiet, ka sabiedrību pagrimuma pamatā ir ģimene, jo ģimene ir pirmā Dieva radītā sabiedrība, no kuras dzimst citas sabiedrības. Jūs nevarat pat iedomāties, cik man ir skumji, mani maziņie, redzot daudzu ģimeņu iznīcināšanu dēļ Dieva trūkuma tik daudzās mājās un tik daudzu vecāku mīlestības un saistību trūkumu pret saviem bērniem.

Mans pretinieks ar savu sašķeltības, nemīlestības [mīlestības trūkuma] un noraidīšanas garu iznīcina daudzas mājas; mājas, kur šīs pasaules dievi ir izspieduši Dieva Garu, ir mājas, kuras mans pretinieks iznīcinās. Es jums saku, mani maziņie, mājas, kurās netiek lūgts Mūsu Divām Sirdīm (Jēzus Vissvētā Sirds un Marijas Bezvainīgā Sirds) vai nav veltījušies/iesvētījušies tām, būs mājas, kas tiks zaudētas, kad tiks atraisītas lielo bēdu dienas. Māju gani, jūs esat atbildīgi Dieva priekšā par savu māju zaudēšanu! Ko jūs gaidāt, lai noteiktu kursu savām ģimenēm? Uzņemieties Dievišķo Baušļu mācīšanu un izpildi; savās mājās atvēliet vietu dialogam un lūgšanām; veltījiet/iesvētiet tās Mūsu Divām Sirdīm un neatlieciet malā mana Svētā Rožukroņa lūgšanu, lai tajās atkal iemājo Dieva Gars! Atcerieties: Dievišķā Taisnīguma dienas sākas un, ja jūsu mājās nav Dieva, jūs un jūsu ģimenes pārņems ļaunuma gars, un atpakaļceļa vairs nebūs.
Lai mana Kunga Miers jūs vienmēr pavada un mana Mātes Aizsardzība atbrīvo jūs no visa ļaunā.

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Bērni, dariet pasaulei zināmus šos pestīšanas vēstījumus un manas septiņas „Esi sveicināta, Marija…” (*)

(*)

Lūdzas :
Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…
 (Atkārto 7 reizes)