2021.gada 26.augusts, pl.14.45

Mani mīļotie, Es esmu jūsu Žēlsirdības Jēzus, kas kā ubags gaida mīlestību, ka jūs Mani uzņemsit; lūdziet Manu Kronīti ar ticību, un Es jums apliecinu, ka visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā Manam Tēvam, Viņš jums to piešķirs, ja tas ir jūsu labā un jūsu dvēseles glābšanai

Žēlsirdības Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mīļotie bērni, Mans Miers un Žēlsirdība lai vienmēr jūs pavada.
Mani bērni, jūs atrodaties attīrīšanās laikos, esiet nomodā un modri, jo ļaunuma spēki jūs visu laiku vajā. Nezaudējiet modrību ar lūgšanu un vienmēr esiet Dieva žēlastībā, lai jūs varētu cīnīties labajā cīņā. Mērdējiet savu miesu, dvēseli un garu ar lūgšanu, gavēni un grēku nožēlošanu, lai jūs varētu atvairīt dedzinošās bultas, ko mentālie (psihiskie, apziņas) gari sūta, lai nozagtu jums Manu Mieru.

Norājiet, noraidiet katru ļaunā dedzinošo bultu, kas ienāk jūsu prātā, lai tā nenostiprinātos un galu galā nemocītu jūs un nelaupītu jums Gara mieru. Vēlreiz Es jums saku: novediet visas domas, kas jūs sagūsta, paklausībā Jēzum Kristum (2.Korintiešiem 10:5), lai jūs varētu iznīcināt ļauno garu maldināšanu un dedzinošās bultas. Laipni lūgti Manas Žēlsirdības staros un, kad uzbrukums ir ļoti spēcīgs, sakiet:„Jēzu, es paļaujos uz Tevi.” Manas Žēlsirdības spēks kopā ar jūsu ticību un paļāvību uz Mani atbrīvos jūs no visa ļaunā.

Mani mīļotie, Es esmu jūsu Žēlsirdības Jēzus, kas kā ubags gaida mīlestību, ka jūs Mani uzņemsit; lūdziet Manu Kronīti ar ticību, un Es jums apliecinu, ka visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā  Manam Tēvam, Viņš jums to piešķirs, ja tas ir jūsu labā un jūsu dvēseles glābšanai. Lūdziet, un jums tas tiks dots; meklējiet, un jūs atradīsiet; klauvējiet, un jums tiks atvērts. Jo, kas lūdz, tas saņem, kas meklē, tas atrod, un, kas klauvē, tam tiek atvērts. (Mateja 7:7-8). Lūdziet ticībā un Dieva Žēlastībā, un, ja jūs neatlaidīgi lūgsities Dievišķajā Gribā, jums viss tiks piešķirts. Atcerieties: ticība, neatlaidība un paļāvība uz Dievu ir atslēgas, kas atver Žēlsirdības durvis. Neaizmirstiet to.

Mani bērni, Es bagātīgi izleju Manu Žēlsirdību uz cilvēci, it īpaši uz tiem, kas Mani nepazīst vai ir dēļ grēka atsvešināti no Manis. Katru reizi, kad Mani uzticīgie bērni ar ticību un Dieva žēlastībā skaita Manu Kronīti, Manas Žēlsirdības straume aptver visu cilvēci. Es lūdzu jūs, Mani uzticīgie Manai Žēlsirdībai, lai jūs pavadāt Mani ar Mana Kronīša lūgšanu pulksten 3 no rīta, lai Manas Žēlsirdības avots un tā Gaismas Stari tajā svētajā stundā iznīcinātu lūgšanas, burvestības, vārdošanas, lāstus, melnās mises un citus sātaniskos rituālus, ko ļaunuma sūtņi veic rītausmā, lai piesauktu ļaunos garus un veltītu/iesvētītu radību un lielāko daļu cilvēces, kas ir tālu no Manis, tumsas princim. 

Mīļotie bērni, Es ļoti cienu jūsu brīvo gribu, bet, ja jūs Man lūdzat, lai jūsu Sargeņģelis jūs pamodina pulksten 3 no rīta, lai kopā lūgtu Manu Žēlsirdības Kronīti, Es jums būšu pateicīgs un apbēršu ar bagātīgām svētībām jūs un jūsu ģimenes. Es jums saku: visi tie, kas ir pieķērušies Manam Žēlsirdības Kronītim un kas to attiecina uz savām ģimenēm un visu pasauli, Es jums garantēju mūžīgās dzīves prieku. Mana bezgalīgā žēlsirdība atbrīvos no mūžīgās uguns visus tos grēciniekus, kuri ir pārklāti ar Mana Kronīša lūgšanu svētajās stundās: 3.00 un 15.00. Tāpēc pavadiet Mani, Mani maziņie, Manas Žēlsirdības stundās, ar ticību lūdzot Manu Kronīti, lai Mani žēlsirdīgie Stari pārklāj jūs, jūsu radiniekus un visu pasauli.

Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Mani bērni, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei