2012.gada 14. februāris, pl.14.05

Mani bērni, nepametiet Mani, lūdzieties kopā ar Mani Svēto Rožukroni, lai apstādinātu Mana pretinieka un viņa ļauno sūtņu plānus

Vissvētākās Jaunavas Marijas steidzams aicinājums katoliskajai pasaulei.
Manas sirds bērniņi, Dieva miers lai ir ar jums un, lai vienmēr jūs pavada Mana, Mātes aizsardzība.
Ar katru dienu arvien vairāk cilvēcei pietuvojas notikumi, kas aprakstīti Dieva Vārdā. Pār daudzām tautām sāk nolaisties Mana Tēva Roka: ir sadzirdami kara kliedzieni, cilvēks savā egoismā un lepnībā nesīs nāvi un izmisumu.
Lūdzieties, Mani bērniņi, jo pasaules valdnieki ir vienojušies iznīcināt lielāko daļu cilvēces. Daudzās valstīs visi iekšējie konflikti izraisīs karus; to visu ir izplānojuši un organizējuši ļaunā sūtņi, viņi vēlas panākt miera destabilizāciju pasaulē un trešā pasaules kara sākšanos.
Aiz visa tā stāv Mans pretinieks un viņa pārstāvji uz zemes, kas vēlas iznīcināt pasaules iedzīvotāju lielāko daļu.
Pastāv sazvērestības plāns, lai uzsāktu milzīga mēroga karus, kas var būt katastrofāli visai cilvēcei un visam radītajam.
Bērniņi, ar skumjām Es jums paziņoju, ka Vatikānā darbojas tumšie spēki, kuri vēlas destabilizēt Manu Baznīcu un izprovocēt baznīcas sašķelšanos. Tas izraisīs liktenīgas (postošas) sekas katoliskajā pasaulē.
Daudzas no Manām mīļajām dvēselēm var tikt pazaudētas nepaklausības dēļ, daudzas, kas vēlas jauno baznīcu šķirtu no Evaņģēlija un Mana Dēla doktrīnām.
Es atkal jums lūdzu lūgties par pāvestu Benediktu XVI, jo Vatikāna iekšienē ir tik daudzi, kas tiecas saīsināt viņa pontifikāta dienas, lai iesēdinātu jauno Romas Pāvestu Svētā Pētera Krēslā, pamatojoties uz it kā Romas Pāvesta vājo veselību, kuras dēļ viņš nav spējīgs vadīt Baznīcu.
Svētā Pētera krēslā viņi iesēdinās jauno Romas Pāvestu, kurš nesekos Svētā Gara Mācībai, un netiks ievēlēts Dieva Gaismā jeb Dieva Gudrībā. Viņš būs pāvests, ko ievēlējuši Mana pretinieka vadīti dumpīgi kardināli.
Viņš izraisīs šķelšanos; Baznīca sadalīsies divās daļās, viena paliks uzticīga esošajam pāvestam, otra – dumpīgajam pāvestam.
Lūdzieties, bērni, lai tas nenotiktu ātrāk par Dieva Gribas noteikto laiku.
Veidojiet Svētā Rožukroņa lūgšanu globālās ķēdes, lai nobremzētu šos neizbēgamos notikumus, kuriem būs jārisinās.
Es atkal jums atkārtoju, ka virkne bruņotu konfliktu dažādās valstīs izraisīs karus. Baznīcas iekšējā sadalīšanās izraisīs šķelšanos un novedīs pie likumu neievērošanas (patvaļas), kā tas jau bija iepriekš pareģots.
Mani bērni, nepametiet Mani, lūdzieties kopā ar Mani Svēto Rožukroni, lai apstādinātu Mana pretinieka un viņa ļauno sūtņu plānus.
Es neatlaidīgi aicinu visus Man uzticīgos mīļos priesterus, visus leģionus, kas nes Manu vārdu, cīnītāju karapulkus, ticīgās un iesvētītās dvēseles, un kopumā visu katolisko pasauli.
Ir pienācis jūsu laiks, kad jums jāpavada jūsu Māte ceļā uz Golgātu.
Lai Dieva Miers piepilda jūsu sirdis, un Gara Gaisma ved jūs uz Patiesību.

Jūsu Māte: Marija,
visu tautu Karaliene

Dariet Manus vēstījumus zināmus visai cilvēcei.