2014. gada, Decembris


2014.gada 12.decembris, pl.08.50
Jaunās Pasaules Kārtības laikā visas tehnoloģijas izmantos, lai manipulētu ar cilvēka gribu! Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam Miers ar jums, Mana ganāmpulka avis. Mana pretinieka laikā visas šīs pasaules tehnoloģijas būs... Lasīt vairāk
2014.gada 17.decembris, pl.08.35
Mana tauta, viss ir sācis kustēties; tagad pierodiet pie dzīves ar zemestrīcēm, jo Mana Zeme sāks grīļoties visos kontinentos! Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa mantojumam Miers, Mana tauta, Mans mantojums. Gadā, kas tūlīt, tūlīt sāksies,... Lasīt vairāk
2014.gada 23.decembris, pl.08.30
Bērniņi, Ziemassvētku būtība ir mīlestība un pakalpošana, kas tagad tiek aizstātas ar nevaldāmu patēriņu! Dievišķā Bērna aicinājums visiem labas gribas cilvēkiem Mans miers, pazemība un mīlestība lai ir ar jums visiem. Bērniņi, tuvojas... Lasīt vairāk
2014.gada 30.decembris, pl.07.50
Mans ganāmpulks, viss, kas Man ir vajadzīgs, tā ir jūsu līdzdalība (palīdzība), lai tiktu izplatītas pa visu pasauli garīgās bruņas (garīgā aizsardzība) beigu laikam, dotas Manam kalpam Enoham! Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa... Lasīt vairāk