2014. gada, Jūlijs


2014.gada 1.jūlijs, pl.08.25
Tuvojas krīzes dienas Manā Baznīcā un Pasaules krīze Jēzus Svētākajā Sakramentā aicinājums Viņam uzticīgajai tautai Miers jums, Mani bērni. Nepieļaujiet nolaidību lūgšanā, jo garīgais karš jau ir sācies. Ja tas ir iespējams, Mans ganāmpulks,... Lasīt vairāk
2014.gada 7.jūlijs, pl.14.25
Lai pazudinātu Dieva bērnus, Mans pretinieks ir izkaisījis kārdinājuma garus un negatīvas domas! Marijas, Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva bērniem Bērniņi, lai mana mīlestība un mana mātišķā aizsardzība ir vienmēr kopā ar jums. Mans... Lasīt vairāk
2014.gada 16.jūlijs, pl.08.12
Mans Svētais Rožukronis, lūgts ticībā un mīlestībā par manām mīļotajām dvēselēm Šķīstītavā, tā ir vislielākā dāvana, ko varat piedāvāt tām šodien! Karmela Jaunavas aicinājums visiem Dieva bērniem Bērniņi, lai Visvarenā miers ir ar jums visiem,... Lasīt vairāk
2014.gada 18.jūlijs, pl.08.15
Ak, laicīgā cilvēce, mostieties no letarģijas, jo tuvojas „Mans Brīdinājums” un jūsu dvēseles ir tumšas un tumsā! Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei Mani bērni, lai Mans miers ir ar jums. Mans aicinājums uz atgriešanos nav... Lasīt vairāk
2014.gada 28.jūlijs, pl.07.50
Es devu rīkojumu Maniem Taisnīgajiem Eņģeļiem, lai viņi izlej Mana Svētā Taisnīguma Biķeri virs ļaunajām tautām! Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei Miers ar jums, Mans īpašums. Šajā laikā ar klimatu manipulē cilvēka roka; ultraskaņas un... Lasīt vairāk