Arhīvs (2005. gada – 2019.gadam)

Garīgās bruņas katram labam kristietim šajā attīrīšanas laikā Aicinājums cilvēcei.Mani bērni, Mana ganāmpulka avis:Jūs atrodaties nelaimju un trūkuma laikos; cilvēces
Kremācija ir pagānu prakse! Mani bērni: Lai nav starp jums, kas izlaiž savu dēlu vai meitu caur uguni
Mans Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara Jēzus no Nācaretes ciešanu pilns aicinājums cilvēceiMani bērni, lai Mans
Mani bērni, nepametiet Mani, lūdzieties kopā ar Mani Svēto Rožukroni, lai apstādinātu Mana pretinieka un viņa ļauno sūtņu plānus
Mariāniskā karapulka cīnītāji, jūsu banneris (karogs) būs Mans Rožukronis un Mana Dēla Krusts, uzdrukāts uz balta un sarkana audekla ar
Mans Svētais Rožukronis ir šausmas dēmoniem un spēks jūsu garam! Svētās Marijas aicinājums Marianiskajam karapulkam. Lai Dieva miers ir ar
Tuvojas bada jātnieks (bruņinieks), lai izlietu savu kausu uz zemes iedzīvotājiem
Tas viss notiks tik pēkšņi, ka daudziem vairs nebūs laika, ne atsaukties un lūgt piedošanu, ne arī saņemt piedošanu!
Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, kura alkst pēc Mesija, tur nāk jūsu Mesija, kurš jūs aizvedīs uz mūžīgo nāvi. Steidzams
Es esmu Dzīvais Dievs un ne no mirušiem! Mani bērni, Mans Miers lai ir ar jums. Mani Vārdi ir dzīvi,
Šīs zemes valdnieki grib destabilizēt pasauli, tādā veidā iznīcināt lielu daļu cilvēces!
Mans ganāmpulks, kad atrodaties garīgajā cīņā, neaizmirstiet lūgšanas, citādi jūs pazaudēsiet dvēseles!