2018.gada 23.decembris

Maziņie, esiet ļoti uzmanīgi, jo pirms Brīdinājuma atnākšanas jums tiks dotas lielas manifestācijas debesīs Marijas Kristiešu Palīdzības steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham Bērniņi, mana