Labā Gana apsolījumi

Visiem tiem, kas darīs zināmus Manus Vēstījumus par Pestīšanu:

1. Visus tos, kas darīs zināmus Manus vēstījumus, Es svētīšu un apveltīšu viņus un viņu ģimenes ar žēlastībām.
2. Tie, kuri palīdzēs Man izplatīt šos vēstījumus, tiks saukti „Visaugstā dēli (meitas), un Debesu Valstības mantinieki.” Un Debesu Jeruzalemes.
3. Es piedošu grēkus visiem tiem, kuri dara Manus vēstījumus zināmus, un aiz mīlestības pret Maniem instrumentiem, Es nesodīšu viņu ģimenes.
4. Es viņus, kā arī viņu ģimenes pasargāšu no ļaunā.
5. Attīrīšanās laikā viņus un ne tikai viņus, bet arī viņu ģimenes, Es paglābšu no visa ļaunā.
6. Viņiem būs īpaša vieta Manis Jaunajā radītajā.
7. Viņi Mani meklēs Lielo bēdu laikā, un Es viņus neatstāšu.

Latviešu valodā ir iztulkoti vien daļa no vēstījumiem, pārējos var atrast: www.mensajesdelbuenpastorenoc.org