2013.gads

2013. gada, Janvāris


2013.gada 9.janvāris, pl. 20.40
Ielieciet jūsu uzticēšanos Mūsu Abu Sirdīs! Lūdziet Mana Debesu karapulka palīdzību, un jūs redzēsiet, kā tiek nogāzts Mans pretinieks un viņa ļaunuma armija!... Lasīt vairāk
2013.gada 14.janvāris, pl.10.30
Izveidojiet evaņģelizācijas grupas, lai ar Manu Vārdu un Maniem vēstījumiem stāstītu par šo beigu laiku, jo citādi Mana tauta zināšanu trūkuma dēļ tiks pazaudēta... Lasīt vairāk
2013. gada 20.janvāris, pl.15: 40
Tie, kuri pielūdz zvēru un pieņem viņa „zīmi” (uz pieres vai rokas), dzers vīnu no Dieva Dusmu kausa! Neatliekams Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums cilvēcei... Lasīt vairāk
2013.gada 27.janvāris, pl. 15.30
Šī nepateicīgā un grēcīgā paaudze šajos – beigu laikos atkal Mani piesitīs Krustā... Lasīt vairāk

2013. gada, Februāris


2013.gada 3.februāris, pl. 13.30
Dumpīgie bērniņi, nesteidziet sekot tumsai. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Žēlsirdības laiks tuvojas beigām.... Lasīt vairāk
2013.gada 6.februāris, pl. 8.20
Pēc Mana „Brīdinājuma” un „Brīnuma”, sabiedriskās vietās atklāti parādīsies divi Mani Liecinieki!... Lasīt vairāk
2013.gada 10.februāris, pl.13.30
Tautas apvienojieties, gatavojieties karam! Steidzams aicinājums cilvēcei no Dieva Tēva. Mana tauta, miers, lai ir ar jums!... Lasīt vairāk
2013.gada 15.februāris, pl.08.15
Neviens cits, kā vienīgi Mani priesteri un garīdznieki drīkst pieskarties Manai Svētajai Hostijai!... Lasīt vairāk
2013.gada 20.februāris, pl. 7.55
Mans Benedikts paliek Manas Baznīcas Vikārs līdz Pētera Romano (Petrus Romanus) nozīmēšanai!... Lasīt vairāk
2013.gada 25.februāris, pl. 7.50
„Brīdinājuma” laikā Mans Tēvs stiprinās jūsu garu, lai jūs spētu sastapties ar Mana pretinieka armiju!... Lasīt vairāk

2013.gada, Marts


2013.gada 3.marts, pl.15.30
Kā jūs zināt, šī pasaule pavisam drīz būs pārveidota jaunā gara veidojumā (radīšanā)!... Lasīt vairāk
2013.gada 12.marts, pl. 08.35
Esiet ļoti uzmanīgi un lūdziet Manam Svētajam Garam vērīgumu, jo katram vēstījumam, kas nāk no Manis, ir jābūt nodrošinātam ar Manu Vārdu!... Lasīt vairāk
2013.gada 13.marts, pl. 10.15
Bērniņi, katrā Rožukronī, ko jūs lūdzaties, lūdziet Dievam par Manas Bezvainīgās Sirds triumfu (uzvaru)... Lasīt vairāk
2013.gada 20.marts, pl.08.15
Jūs pārbaudīs un attīrīs ar miesu, dvēseli un garu kā zeltu ugunī!... Lasīt vairāk
2013.gada 25.marts, pl.08.35
Lūdzieties, lai Manas baznīcas Vikārs (*) spētu vadīt Manu ganāmpulku šajos juku un atkrišanas (ķecerības) laikos... Lasīt vairāk

2013. gada, Aprīlis


2013.gada 1.aprīlis, pl.08.50
Pavisam drīz izskanēs paziņojumi par Viltus Mesija parādīšanos... Lasīt vairāk
2013.gada 5.aprīlis, pl. 08.40
Man pretinieks starp Maniem Praviešiem sēj šķelšanās nezāles, lai Mani Vēstījumi zaudētu uzticamību (autoritāti)!... Lasīt vairāk
2012.gada 9.aprīlis, pl. 13.15
Mani bērni, lūdzieties, lai Mana piektā Dogma var tikt ieviesta, un Krievija tiktu veltīta Manai Bezvainīgajai Sirdij!... Lasīt vairāk
2013.gada 18.aprīlis, pl.08.50
Rožukroņa lūgšanas spēks sagrauj cietokšņus un var tikt mainīti pravietojumi!... Lasīt vairāk
2013.gada 19. aprīlis, pl.16.50
Neatliekams Vissvētākās Jaunavas Marijas aicinājums Katoliskajai pasaulei!... Lasīt vairāk
2013.gada 30.aprīlis, pl. 08.45
Mani bērni, palīdziet Man dvēseļu glābšanā, lūdzieties par tiem, kuriem šajā pasaulē ir visvairāk vajadzīga Dieva Žēlsirdība, un par tiem, kuri atrodas dziļā Šķīstītavas stāvoklī!... Lasīt vairāk

2013. gada, Maijs


2013.gada 6.maijs, pl.08.30
Mani Tabernākuli ir Dzīvības Avoti. Gūstiet labumu no tiem; jūs tajos atradīsiet Mani!... Lasīt vairāk
2013.gada 19.maijs, pl.15.25
Grūtos brīžos, kuriem jums nāksiet iet cauri, joprojām palieciet stingri ticībā, nekad nezaudējiet savu uzticību un cerību Dievā. Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums Dieva bērniem.... Lasīt vairāk
2013.gada 28. maijs, pl.8:50
Zeme sāk vaidēt kā sieviete dzemdību laikā, un tā dzemdēs Jaunu Radību!... Lasīt vairāk
2013.gada 13.maijs, pl.09.45
Dodoties garīgajā kaujā, lūdzieties Mana Svētā Rožukroņa Sāpīgos noslēpumus, Dārgo Asiņu kronīti un Rožukroni uz Mana Dēla Svētajām Brūcēm Visu tautu Karalienes aicinājums Katoliskajai pasaulei. Manas Sirds bērniņi, Dieva miers, lai ir ar jums... Lasīt vairāk

2013. gada, Jūnijs


2013.gada 3.jūnijs, pl.00.35
Kritušie eņģeļi, kurus jūs dēvējat par citplanētiešiem, atrodas jau jūsu vidū. Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei. Bērniņi, Dieva miers lai ir ar jums. Kritušie eņģeļi, kurus jūs dēvējat par citplanētiešiem (*), jau atrodas starp... Lasīt vairāk
2013.gada 6.jūnijs, pl. 08.25
Baznīcas hierarhija, kāpēc ir mainījusies lūgšana „Tēvs mūsu”, kuru Es mācīju Maniem mācekļiem? Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Baznīcas hierarhijai Miers jums, Manas Baznīcas hierarhija. Baznīcas hierarhija, kāpēc ir mainījusies lūgšana... Lasīt vairāk
2013.gada 12.jūnijs, pl.08.20
Mana Jaunā Radīšana būs Paradīzes (Debesu) uz zemes daļa. Dievs Tēva aicinājums Viņa bērniem. Mana tauta, Mani mantinieki, lai miers ir ar jums. Manas Valstības dienas tuvojas; Mana attīrītā tauta – Mans vislielākais prieks - būs Mani... Lasīt vairāk
2013.gada 19.jūnijs, pl.08.50
Lūdzieties par pāvestu Francisku, jo viņam sava pontifikāta laikā būs jāpārvar smagi pārbaudījumi   Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Katoliskajai pasaulei. Cilvēci sagaida ļoti svarīgi notikumi. Mans Tēvs atmodinās cilvēcisko apziņu un... Lasīt vairāk
2013.gada 22. jūnijs, pl.10.35
Manas atgriešanās stunda nāk arvien tuvāk, un Mana tauta vēl guļ grēkā! Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņam uzticīgajai tautai Mana tauta, miers ir ar jums. Manas atgriešanās stunda nāk arvien tuvāk un Mana tauta vēl guļ grēkā! Šīs cilvēces grēks... Lasīt vairāk

2013. gada, Jūlijs


2013.gada 2.jūlijs, pl.16.10
Šīs pasaules valdnieki gatavojas sveikt Manu pretinieku Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam Miers ar jums, Mana ganāmpulka avis. Katra diena, kas paiet, saīsina laiku, kas ir lieliska zīme ikvienam, kas lūdz pazīmes, kuras norāda... Lasīt vairāk
2013.gada 7.jūlijs, pl.00.30
Visas cilvēka radītās aborta metodes ir nopietns pārkāpums pret Radīšanas Likumu un Dieva Mīlestības Kodu   Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums cilvēcei Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums. Šī ļaunā un grēcīgā cilvēce dzīvības vietā ... Lasīt vairāk
2013.gada 16.jūlijs, pl.8.20
Visi, kas atradīsieties nāvīgā grēkā, kad atnāks „Brīdinājums”, savā dvēselē sajutīs Elles ugunis un notiesātas (nosodītas) dvēseles sāpes! Marijas, Bezvainīgās Sirds neatliekams aicinājums Dieva bērniem. Manas Sirds bērni, lai Dieva miers ir ar... Lasīt vairāk
2013.gada 24.jūlijs, pl.8.30
Lielā šķelšanās Manā Baznīcā tuvojas!   Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Katoļu pasaulei. Mani bērni, miers jums. Manu Baznīcu un Manu Vikāru gaida smagi pārbaudījumi, ķecerīgā atbrīvošanās (*) mācība (doktrīna), ko praktizē... Lasīt vairāk

2013. gada, Augusts


2013.gada 2.augusts, pl.8.15
Mans Slavas pilnais Krusts būs zīme, kas vēstīs, ka jūsu laiks - spert soli Mūžībā - ir pienācis!   Jēzus Kristus, Labā Gana aicinājums cilvēcei Mans ganāmpulks, miers jums. Lielās Žēlsirdības stunda ir blakus, sagatavojiet savas sirdis un... Lasīt vairāk
2013.gada 6.augusts, pl.8.25
Mīļie bērni, lepojieties ar to, ka esat priesteri un valkājat svētītās drānas! Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Viņas mīļajiem bērniem. Mīļie bērni, šodien Es vēršos pie jums un no sirds aicinu jūs atgriezties pie garīdznieka ietērpa... Lasīt vairāk
2013.gada 13.augusts, pl.8.25
Uguns no Debesīm tuvojas Zemei un zinātnes vīri to neapstādinās, jo tas ir Dieva Taisnīgums, kas to sūta! Jahves Cebaota, Kunga Cebaota steidzams aicinājums visai cilvēcei Uguns no Debesīm tuvojas Zemei un zinātnes vīri to neapstādinās, jo tas ir... Lasīt vairāk
2013.gada 19.augusts, pl.11:55
Ļoti drīz jūs, grēcīgās tautas, iepazīsiet Manu Taisnīgumu, Manas bazūnes pār jums skanēs dienu un nakti, un jūs zināsiet, ka tās ir Manas Taisnās Dusmas! Steidzams Jēzus, Taisnīgā Tiesneša aicinājums pagānu tautām. Miers ar jums, labas gribas... Lasīt vairāk
2013.gada 25.augusts, pl.16.15
Mani Mariāniskie patvērumi būs nelielas lūgšanu kopienas, kur visi lūgsies un strādās atbilstoši savām zināšanām Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva tautai. Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums visiem un Mana, Mātes mīlestība, un... Lasīt vairāk
2013.gada 28.augusts, pl. 08.45
Ģenētiskās manipulācijas ir pretrunā ar Dzīvības Likumiem! Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei. Miers ar jums, Mana ganāmpulka avis. Ģenētiskās manipulācijas ir pretrunā ar dzīvības likumiem. Šīs pasaules zinātnieki, jūs radāt monstrus,... Lasīt vairāk

2013. gada, Septembris


2013.gada 2.septembris, pl.8.50
Mans Mariāniskais banneris (karogs) kopā ar Manu Rožukroni būs garīgā aizsardzība visai Dieva tautai! Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums visai Dieva tautai. Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums visiem un Mana, Mātes mīlestība,... Lasīt vairāk
2013.gada 7.septembris, pl.08.15
Kā Labais Gans, kas Es esmu, Es gaidīšu līdz pēdējai sekundei uz Manu spītīgo avju atgriešanos! Jēzus, Labā Gana aicinājums cilvēcei. Mana ganāmpulka avis, miers ar jums. Arvien vairāk un vairāk pieaug ļaunums un grēks, šī cilvēce arvien... Lasīt vairāk
2013.gada 12.septembris, pl.08.30
Atkal skan bazūnes un aicina uz grēku nožēlu un atgriešanos! Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums cilvēcei Gods Dievam Augstumos, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Brāļi, Visvarenā Dieva miers ir ar jums visiem. Nāk dienas, kad cilvēce sauks... Lasīt vairāk
2013.gada 18. septembris, pl.08.35
Ak, Mana mīļotā Kolumbija, nāk tavas attīrīšanas laiks!   Jēzus Vissvētās Sirds aicinājums Kolumbijas tautai. Mans miers lai ir ar jums, Manas mīļotās Kolumbijas dēliem un meitām. Mana tauta, sagatavojiet sevi garīgi un iegremdējiet sevi... Lasīt vairāk
2013.gada 25.septembris, pl.06.35
Vēl atlicis ļoti maz laika, kas atvēlēts, lai izmantotu Manu Žēlastību! Dieva Tēva aicinājums cilvēcei Miers ar jums, labas gribas cilvēkiem. Liela Ziemeļu tauta jebkurā mirklī izraisīs karu; ir rakstīts, ka Damaska pazudīs, un paliks vienīgi... Lasīt vairāk
2013.gada 30.septembris, pl.08:20
Katru reizi, kad jūs iesaistāties garīgajā cīņā, aiciniet Manu Māti, lūdzot „Kunga Eņģeli”(*) un aiciniet Erceņģeli Miķeli ar pāvesta Leona XIII dotu cīņā sauciena lūgšanu (**) Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam Mans miers lai... Lasīt vairāk

2013. gada, Oktobris


2013.gada 8.oktobris, pl.08.35
Nepametiet novārtā Manu Rožukroni, nemitīgi lūdzieties, jo Mans ienaidnieks neguļ, bet meklē ceļus, kā jūs pazudināt! Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums un, lai jūs apmeklē Mana, Mātes... Lasīt vairāk
2013.gada 22. oktobris, pl.08.15
Mani bērni, Esiet gatavībā un gatavi „Brīdinājuma” saņemšanai! Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem Manas Sirds bērni, Dieva miers lai ir ar jums visiem. Žēlastības laiks sasniedzis savu galējo robežu, dienu garums kļūst arvien īsāks;... Lasīt vairāk
2013.g. 27.oktobris, pl.13.50
Mani bērni, lūdzieties par Mana Dēla Baznīcu visā pasaulē un par mocekļiem, kuri atdod savas dzīvības par Dieva Valstības izplatīšanu! Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai GUARNE augstiene (Marijas Svētdarītājas Svētnīca, Kolumbija). Manas... Lasīt vairāk

2013. gada, Novembris


2013.gada 7.novembris, pl.08.35
Mana Dēla Asinis ir spēcīgas garīgās bruņas, lūdzieties ik brīdi, un Mans pretinieks un viņa ļaunuma saimnieki nespēs jums kaitēt  Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums, un, lai Mana,... Lasīt vairāk
2013.gada 29.novembris, pl.08.15
Mani bērni, veidojiet nemitīgo lūgšanu ķēdes, lai Manā Baznīcā atceltu Komūnijas pasniegšanu rokās un, lai laji pārtrauktu dot Komūniju, jo tā ir Svētuma apgānīšana, par ko raud Debesis, un, kas apbēdina Manu Tēvu Jēzus Vissvētākajā Sakramentā... Lasīt vairāk

2013. gada, Decembris


2013.gada 6.decembris, pl.08.10
Izbaudiet ar ģimeni šo pēdējo žēlastības laiku, ko dod jums Debesis Marijas, Mistiskā Rozes aicinājums Dieva bērniem Bērniņi, Dieva miers un Mana, Mātes mīlestība lai ir ar jums. No brīža, kad Mans pretinieks sniegs savu paziņojumu un darīs sevi... Lasīt vairāk
2013. gada 13.decembris
Pārplēsiet savas sirdis, jo Mana Dievišķā Taisnīguma dienas tuvojas! Jēzus Svētajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei. Mans miers ir ar jums! Mans „Brīdinājums” nāk, trūkst vienīgi Žēlastības zvanu pēdējie vēzieni, tā, lai viss tiktu patērēts... Lasīt vairāk
2013.gada 16.decembris, pl.08.50
Mani bērniņi, dēmoni un elle ir realitāte, un tur aiziet visas tās dvēseles, kas šajā pasaulē Dievam ir uzgriezušas muguru Marijas, Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei Dieva miers lai ir ar jums, Mana Dēla ganāmpulks. Mani bērniņi,... Lasīt vairāk
2013.gada 23.decembris, pl.10.30
Jūs, grēcīgās dvēseles, tagad pārtrauciet apvainot Dievu, savaldiet savu dumpības garu, jo Lielā Sprieduma stunda tuvojas, un daudzi no jums neatgriezīsies šajā pasaulē! Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam un miers labas gribas... Lasīt vairāk