2013. gada, Aprīlis


2013.gada 1.aprīlis, pl.08.50
Pavisam drīz izskanēs paziņojumi par Viltus Mesija parādīšanos... Lasīt vairāk
2013.gada 5.aprīlis, pl. 08.40
Man pretinieks starp Maniem Praviešiem sēj šķelšanās nezāles, lai Mani Vēstījumi zaudētu uzticamību (autoritāti)!... Lasīt vairāk
2012.gada 9.aprīlis, pl. 13.15
Mani bērni, lūdzieties, lai Mana piektā Dogma var tikt ieviesta, un Krievija tiktu veltīta Manai Bezvainīgajai Sirdij!... Lasīt vairāk
2013.gada 18.aprīlis, pl.08.50
Rožukroņa lūgšanas spēks sagrauj cietokšņus un var tikt mainīti pravietojumi!... Lasīt vairāk
2013.gada 19. aprīlis, pl.16.50
Neatliekams Vissvētākās Jaunavas Marijas aicinājums Katoliskajai pasaulei!... Lasīt vairāk
2013.gada 30.aprīlis, pl. 08.45
Mani bērni, palīdziet Man dvēseļu glābšanā, lūdzieties par tiem, kuriem šajā pasaulē ir visvairāk vajadzīga Dieva Žēlsirdība, un par tiem, kuri atrodas dziļā Šķīstītavas stāvoklī!... Lasīt vairāk