2013. gada, Decembris


2013.gada 6.decembris, pl.08.10
Izbaudiet ar ģimeni šo pēdējo žēlastības laiku, ko dod jums Debesis Marijas, Mistiskā Rozes aicinājums Dieva bērniem Bērniņi, Dieva miers un Mana, Mātes mīlestība lai ir ar jums. No brīža, kad Mans pretinieks sniegs savu paziņojumu un darīs sevi... Lasīt vairāk
2013. gada 13.decembris
Pārplēsiet savas sirdis, jo Mana Dievišķā Taisnīguma dienas tuvojas! Jēzus Svētajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei. Mans miers ir ar jums! Mans „Brīdinājums” nāk, trūkst vienīgi Žēlastības zvanu pēdējie vēzieni, tā, lai viss tiktu patērēts... Lasīt vairāk
2013.gada 16.decembris, pl.08.50
Mani bērniņi, dēmoni un elle ir realitāte, un tur aiziet visas tās dvēseles, kas šajā pasaulē Dievam ir uzgriezušas muguru Marijas, Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei Dieva miers lai ir ar jums, Mana Dēla ganāmpulks. Mani bērniņi,... Lasīt vairāk
2013.gada 23.decembris, pl.10.30
Jūs, grēcīgās dvēseles, tagad pārtrauciet apvainot Dievu, savaldiet savu dumpības garu, jo Lielā Sprieduma stunda tuvojas, un daudzi no jums neatgriezīsies šajā pasaulē! Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam un miers labas gribas... Lasīt vairāk