2013. gada, Februāris


2013.gada 3.februāris, pl. 13.30
Dumpīgie bērniņi, nesteidziet sekot tumsai. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Žēlsirdības laiks tuvojas beigām.... Lasīt vairāk
2013.gada 6.februāris, pl. 8.20
Pēc Mana „Brīdinājuma” un „Brīnuma”, sabiedriskās vietās atklāti parādīsies divi Mani Liecinieki!... Lasīt vairāk
2013.gada 10.februāris, pl.13.30
Tautas apvienojieties, gatavojieties karam! Steidzams aicinājums cilvēcei no Dieva Tēva. Mana tauta, miers, lai ir ar jums!... Lasīt vairāk
2013.gada 15.februāris, pl.08.15
Neviens cits, kā vienīgi Mani priesteri un garīdznieki drīkst pieskarties Manai Svētajai Hostijai!... Lasīt vairāk
2013.gada 20.februāris, pl. 7.55
Mans Benedikts paliek Manas Baznīcas Vikārs līdz Pētera Romano (Petrus Romanus) nozīmēšanai!... Lasīt vairāk
2013.gada 25.februāris, pl. 7.50
„Brīdinājuma” laikā Mans Tēvs stiprinās jūsu garu, lai jūs spētu sastapties ar Mana pretinieka armiju!... Lasīt vairāk