2013. gada, Februāris


2013.gada 3.februāris, pl. 13.30
Dumpīgie bērniņi, nesteidziet sekot tumsai. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Žēlsirdības laiks tuvojas beigām.   Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums cilvēcei. Tuvojas lielā Vasarsvētku diena; Mans Tēvs katram mirstīgajam noteiks nelielu... Lasīt vairāk
2013.gada 6.februāris, pl. 8.20
Pēc Mana „Brīdinājuma” un „Brīnuma”, sabiedriskās vietās atklāti parādīsies divi Mani Liecinieki!   Steidzams Dieva Tēva aicinājums cilvēcei. Mana tauta, Mani mantinieki, miers jums. Pēc Mana „Brīdinājuma” un „Brīnuma”, sabiedriskās vietās... Lasīt vairāk
2013.gada 10.februāris, pl.13.30
Tautas apvienojieties, gatavojieties karam!   Steidzams aicinājums cilvēcei no Dieva Tēva. Mana tauta, miers, lai ir ar jums! Tautas apvienojieties, gatavojieties karam! Ļaunā sūtņi gatavojas iznīcināt trešdaļu cilvēces, viss ir sagatavots... Lasīt vairāk
2013.gada 15.februāris, pl.08.15
Neviens cits, kā vienīgi Mani priesteri un garīdznieki drīkst pieskarties Manai Svētajai Hostijai!   Steidzams aicinājums no Jēzus Vissvētākajā Sakramentā Viņa priesteriem, Viņa garīdzniekiem un visai katoliskajai pasaulei kopumā. Mana mīļā... Lasīt vairāk
2013.gada 20.februāris, pl. 7.55
Mans Benedikts paliek Manas Baznīcas Vikārs līdz Pētera Romano (Petrus Romanus) nozīmēšanai!   Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums katoliskajai pasaulei Tā saka Kungs: Manas Baznīcas attīrīšanās dienas sāksies ar Mana Vikāra... Lasīt vairāk
2013.gada 25.februāris, pl. 7.50
„Brīdinājuma” laikā Mans Tēvs stiprinās jūsu garu, lai jūs spētu sastapties ar Mana pretinieka armiju!   Steidzams Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Marianiskā karapulka cīnītājiem. Mana Marianiskā karapulka cīnītāji, lai Dieva miers ir ar... Lasīt vairāk