2013. gada, Jūnijs


2013.gada 3.jūnijs, pl.00.35
Kritušie eņģeļi, kurus jūs dēvējat par citplanētiešiem, atrodas jau jūsu vidū. Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei. Bērniņi, Dieva miers lai ir ar jums. Kritušie eņģeļi, kurus jūs dēvējat par citplanētiešiem (*), jau atrodas starp... Lasīt vairāk
2013.gada 6.jūnijs, pl. 08.25
Baznīcas hierarhija, kāpēc ir mainījusies lūgšana „Tēvs mūsu”, kuru Es mācīju Maniem mācekļiem? Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Baznīcas hierarhijai Miers jums, Manas Baznīcas hierarhija. Baznīcas hierarhija, kāpēc ir mainījusies lūgšana... Lasīt vairāk
2013.gada 12.jūnijs, pl.08.20
Mana Jaunā Radīšana būs Paradīzes (Debesu) uz zemes daļa. Dievs Tēva aicinājums Viņa bērniem. Mana tauta, Mani mantinieki, lai miers ir ar jums. Manas Valstības dienas tuvojas; Mana attīrītā tauta – Mans vislielākais prieks - būs Mani... Lasīt vairāk
2013.gada 19.jūnijs, pl.08.50
Lūdzieties par pāvestu Francisku, jo viņam sava pontifikāta laikā būs jāpārvar smagi pārbaudījumi   Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Katoliskajai pasaulei. Cilvēci sagaida ļoti svarīgi notikumi. Mans Tēvs atmodinās cilvēcisko apziņu un... Lasīt vairāk
2013.gada 22. jūnijs, pl.10.35
Manas atgriešanās stunda nāk arvien tuvāk, un Mana tauta vēl guļ grēkā! Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņam uzticīgajai tautai Mana tauta, miers ir ar jums. Manas atgriešanās stunda nāk arvien tuvāk un Mana tauta vēl guļ grēkā! Šīs cilvēces grēks... Lasīt vairāk