2013.gada, Marts


2013.gada 3.marts, pl.15.30
Kā jūs zināt, šī pasaule pavisam drīz būs pārveidota jaunā gara veidojumā (radīšanā)!... Lasīt vairāk
2013.gada 12.marts, pl. 08.35
Esiet ļoti uzmanīgi un lūdziet Manam Svētajam Garam vērīgumu, jo katram vēstījumam, kas nāk no Manis, ir jābūt nodrošinātam ar Manu Vārdu!... Lasīt vairāk
2013.gada 13.marts, pl. 10.15
Bērniņi, katrā Rožukronī, ko jūs lūdzaties, lūdziet Dievam par Manas Bezvainīgās Sirds triumfu (uzvaru)... Lasīt vairāk
2013.gada 20.marts, pl.08.15
Jūs pārbaudīs un attīrīs ar miesu, dvēseli un garu kā zeltu ugunī!... Lasīt vairāk
2013.gada 25.marts, pl.08.35
Lūdzieties, lai Manas baznīcas Vikārs (*) spētu vadīt Manu ganāmpulku šajos juku un atkrišanas (ķecerības) laikos... Lasīt vairāk