2013.gada, Marts


2013.gada 3.marts, pl.15.30
Kā jūs zināt, šī pasaule pavisam drīz būs pārveidota jaunā gara veidojumā (radīšanā)!   Dieva Tēva neatliekams aicinājums cilvēcei Mani mantinieki, Mani ļaudis, miers jums. Kā jūs zināt, šī pasaule pavisam drīz būs pārveidota jaunā gara... Lasīt vairāk
2013.gada 12.marts, pl. 08.35
Esiet ļoti uzmanīgi un lūdziet Manam Svētajam Garam vērīgumu, jo katram vēstījumam, kas nāk no Manis, ir jābūt nodrošinātam ar Manu Vārdu!   Neatliekams Jēzus, Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. To saka Kungs: Palieciet Manī, un Es rūpēšos... Lasīt vairāk
2013.gada 13.marts, pl. 10.15
Bērniņi, katrā Rožukronī, ko jūs lūdzaties, lūdziet Dievam par Manas Bezvainīgās Sirds triumfu (uzvaru)   Neatliekams Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem. Manas Sirds bērniņi, Dieva miers, lai ir ar jums. Bērniņi, katrā Rožukronī, ... Lasīt vairāk
2013.gada 20.marts, pl.08.15
Jūs pārbaudīs un attīrīs ar miesu, dvēseli un garu kā zeltu ugunī!   Kristus, Labā Gana aicinājums Savam ganāmpulkam Tā saka Kungs: Miers jūsu prātā tāpat kā miers visā pasaulē zaudēs līdzsvaru. Pulcējieties kopā, lai lūgtos, jo tuvojas Lielās... Lasīt vairāk
2013.gada 25.marts, pl.08.35
Lūdzieties, lai Manas baznīcas Vikārs (*) spētu vadīt Manu ganāmpulku šajos juku un atkrišanas (ķecerības) laikos   Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Katoliskajai pasaulei. Mans miers ir ar jums. Lūdzieties, lai Manas Baznīcas Vikārs... Lasīt vairāk