2013. gada, Septembris


2013.gada 2.septembris, pl.8.50
Mans Mariāniskais banneris (karogs) kopā ar Manu Rožukroni būs garīgā aizsardzība visai Dieva tautai! Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums visai Dieva tautai. Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums visiem un Mana, Mātes mīlestība,... Lasīt vairāk
2013.gada 7.septembris, pl.08.15
Kā Labais Gans, kas Es esmu, Es gaidīšu līdz pēdējai sekundei uz Manu spītīgo avju atgriešanos! Jēzus, Labā Gana aicinājums cilvēcei. Mana ganāmpulka avis, miers ar jums. Arvien vairāk un vairāk pieaug ļaunums un grēks, šī cilvēce arvien... Lasīt vairāk
2013.gada 12.septembris, pl.08.30
Atkal skan bazūnes un aicina uz grēku nožēlu un atgriešanos! Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums cilvēcei Gods Dievam Augstumos, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Brāļi, Visvarenā Dieva miers ir ar jums visiem. Nāk dienas, kad cilvēce sauks... Lasīt vairāk
2013.gada 18. septembris, pl.08.35
Ak, Mana mīļotā Kolumbija, nāk tavas attīrīšanas laiks!   Jēzus Vissvētās Sirds aicinājums Kolumbijas tautai. Mans miers lai ir ar jums, Manas mīļotās Kolumbijas dēliem un meitām. Mana tauta, sagatavojiet sevi garīgi un iegremdējiet sevi... Lasīt vairāk
2013.gada 25.septembris, pl.06.35
Vēl atlicis ļoti maz laika, kas atvēlēts, lai izmantotu Manu Žēlastību! Dieva Tēva aicinājums cilvēcei Miers ar jums, labas gribas cilvēkiem. Liela Ziemeļu tauta jebkurā mirklī izraisīs karu; ir rakstīts, ka Damaska pazudīs, un paliks vienīgi... Lasīt vairāk
2013.gada 30.septembris, pl.08:20
Katru reizi, kad jūs iesaistāties garīgajā cīņā, aiciniet Manu Māti, lūdzot „Kunga Eņģeli”(*) un aiciniet Erceņģeli Miķeli ar pāvesta Leona XIII dotu cīņā sauciena lūgšanu (**) Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam Mans miers lai... Lasīt vairāk