2013. gada, Janvāris


2013.gada 9.janvāris, pl. 20.40
Ielieciet jūsu uzticēšanos Mūsu Abu Sirdīs! Lūdziet Mana Debesu karapulka palīdzību, un jūs redzēsiet, kā tiek nogāzts Mans pretinieks un viņa ļaunuma armija! Jēzus, Labā Gana neatliekams aicinājums Viņa ganāmpulkam. Mana ganāmpulka avis, Mans... Lasīt vairāk
2013.gada 14.janvāris, pl.10.30
Izveidojiet evaņģelizācijas grupas, lai ar Manu Vārdu un Maniem vēstījumiem stāstītu par šo beigu laiku, jo citādi Mana tauta zināšanu trūkuma dēļ tiks pazaudēta   Neatliekams Kristus Labā Gana aicinājums Viņa draudzei. Miers, lai ir ar... Lasīt vairāk
2013. gada 20.janvāris, pl.15: 40
Tie, kuri pielūdz zvēru un pieņem viņa „zīmi” (uz pieres vai rokas), dzers vīnu no Dieva Dusmu kausa! Neatliekams Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums cilvēcei Manas Sirds bērni, Dieva miers, lai ir ar jums. Tuvojas lielo pārbaudījumu dienas.... Lasīt vairāk
2013.gada 27.janvāris, pl. 15.30
Šī nepateicīgā un grēcīgā paaudze šajos – beigu laikos atkal Mani piesitīs Krustā   Nomocītā Jēzus no Nācaretes aicinājums Viņa ganāmpulkam. Mana tauta, Mans ganāmpulks, lai miers ir ar jums! Tuvojas dienas, kurās Mana Tēva Namu apgānīs... Lasīt vairāk