2014.gads

2014. gada, Janvāris


2014.gada 2.janvāris, pl.08.55
Lūgšana – tā ir jūsu aizsardzība, un Mana Svētā Rožukroņa skaitīšana ir jūsu garīgais vairogs, kas padara aklus sātanu un viņa ļaunuma saimniekus... Lasīt vairāk
2014.gada 3.janvāris, pl.08.25
Manās Jaunajās Debesīs un Manā jaunajā Zemē jūs būsiet garīgas būtnes – pēc savas dabas līdzīgas Maniem eņģeļiem! ... Lasīt vairāk
2014.gada 7.janvāris, pl.08.10
Veltīšanās Manai Bezvainīgajai Sirdij, ir Dieva bērnu garīgais cietoksnis ... Lasīt vairāk
2014.gada 13.janvāris, pl.08.10
Ak, cik daudz sāpju un nāves Manai radībai un Manam radītajam nesīs cilvēku ļaunprātīga tehnoloģiju izmantošana! ... Lasīt vairāk
2014.gada 15.janvāris, pl.08.55
Rožukronis un veltīšanās (iesvētīšana) Manām Dārgajām Asinīm – tas jūs garīgi nostiprinās un padarīs jūs par Jēzus kareivjiem šeit, virs zemes!... Lasīt vairāk
2014.gada 20.janvāris, pl.13.35
Mans steidzamais aicinājums visiem tiem, kas ir novērsušies no Mana Dēla Baznīcas, un pēc Otrā Vatikāna Koncila nav pieņēmuši (akceptējuši) citus Kristus Vikārus... Lasīt vairāk
2014.gada 24.janvāris, pl.07.05
Manas Acis raud asins asarām un Mana Miesa atkal izcieš Viņas Golgātu par katru Man zaudēto priesteri un garīdznieku Manā Baznīcā... Lasīt vairāk
2014.gada 30. janvāris, pl.08.10
Ir pienācis pastāvīgas lūgšanas laiks; Tas ir laiks, kad jābūt vērīgiem un modriem, laiks, lai nemitīgi piesauktu Manu Slavas pilno Asiņu spēku, kas liek bēgt dēmoniem ... Lasīt vairāk

2014.gada, Aprīlis


2014.gada 3.aprīlis, pl.14.30
Sargieties no Eņģeoloģijas (*), jo daudzi tiek pazaudēti, atverot durvis eņģeļiem, kas ir debesīs!... Lasīt vairāk
2014.gada 14.aprīlis, pl.08.10
Mans Svētais Rožukronis ir kompass, kas jūsu aizvadīs līdz Jaunradītā Vārtiem... Lasīt vairāk
2014.gada 23.aprīlis, pl.08.15
Mana ganāmpulka gani, atveriet Manas mājas durvis; Neliedziet Maniem bērniem Manu Klātbūtni!... Lasīt vairāk

2014.gada, Jūnijs


2014.gada 7.jūnijs, pl.08.15
Cilvēku tehnoloģijas dievi zog ģimeņu dvēseles un šīs nepateicīgās, un grēcīgās paaudzes dvēseles!... Lasīt vairāk
2014.gada 17.jūnijs, pl.08.15
Tuvojas liela pandēmija, kas iznīcinās lielu daļu pasaules iedzīvotāju... Lasīt vairāk
2014.gada 23.jūnijs, pl.14.10
Aicinu, jūs, Mani bērni, daudz lūgties par priesteriem un izvēlētajiem, jo tie būs pirmie, kas cietīs no sātana aģentu (pārstāvju) vajāšanām un ļaunprātībām!... Lasīt vairāk

2014. gada, Jūlijs


2014.gada 1.jūlijs, pl.08.25
Tuvojas krīzes dienas Manā Baznīcā un Pasaules krīze... Lasīt vairāk
2014.gada 7.jūlijs, pl.14.25
Lai pazudinātu Dieva bērnus, Mans pretinieks ir izkaisījis kārdinājuma garus un negatīvas domas!... Lasīt vairāk
2014.gada 16.jūlijs, pl.08.12
Mans Svētais Rožukronis, lūgts ticībā un mīlestībā par manām mīļotajām dvēselēm Šķīstītavā, tā ir vislielākā dāvana, ko varat piedāvāt tām šodien!... Lasīt vairāk
2014.gada 18.jūlijs, pl.08.15
Ak, laicīgā cilvēce, mostieties no letarģijas, jo tuvojas „Mans Brīdinājums” un jūsu dvēseles ir tumšas un tumsā!... Lasīt vairāk
2014.gada 28.jūlijs, pl.07.50
Es devu rīkojumu Maniem Taisnīgajiem Eņģeļiem, lai viņi izlej Mana Svētā Taisnīguma Biķeri virs ļaunajām tautām!... Lasīt vairāk

2014. gada, Oktobris


2014.gada 2.oktobris, pl.14.40
Ir sācies karš starp labo un ļauno. Jau tagad rit garīgās cīņas dienas!... Lasīt vairāk
2014.gada 7.oktobrī, pl.08.15
Mani, Labā Gana vēstījumi ir nevis, lai jūs biedētu vai radītu nesaskaņas Manā ganāmpulkā, bet, lai sagatavotu un informētu jūs par notikumiem, kas tiks atraisīti... Lasīt vairāk
2014.gada 15.oktobris, pl.17.50
Kā cilvēces Tēvs, Es aicinu palikt vienotiem ticībā un lūgšanās, tā, lai varētu tikt galā ar haosa un Mana radītā pārveides dienām... Lasīt vairāk
2014.gada 23.oktobris, pl.08.15
Mana “Brīdinājuma” diena ir ļoti tuvu, sagatavojieties garīgi, izdarot labu dzīves grēksūdzi, lai jūs varētu droši spert soļus cauri mūžībai!... Lasīt vairāk
2014.gada 27.oktobris, pl.08.45
Un viss ir gatavs, lai pasaulē ieviestu zvēra zīmi... Lasīt vairāk
2014.gada 31.oktobris, pl.08.40
Pavisam tuvu ir kosmiskais notikums, kurā Es vēstīšu par Mana “Brīdinājuma” ierašanos... Lasīt vairāk

2014. gada, Februāris


2014.gada 4.februāris, pl.08.50
Savācieties kopā mājās tik agri, cik tas vien iespējams, jo nakts stundas ir laiks, kad visaktīvāk darbojas ļauno spēku lielākā daļa... Lasīt vairāk
2014.gada 11.februāris, pl.08.10
Manu laiku beigu mocekļu dvēseļu Karogs (Banneris) būs nogalināts Dieva Jērs virs Tabernākula, izlejot Savas Asinis divos kausos, kurus paceltus tur divi no Maniem Eņģeļiem - viens labajā, otrs kreisajā pusē.... Lasīt vairāk
2014.gada 18.februāris, pl.08.15
Šīs pasaules karaļiem, kas kalpo Manam pretiniekam, ir jau viss saplānots, lai uzsāktu Jauno pasaules kārtību!... Lasīt vairāk
2014.gada 23.februāris, pl.14.10
Visiem tiem, kuri tā vai citādi apgānīs Svētas vietas, izdarīs zaimošanu – viņiem tajā ir jāatzīstas, un jāizpērk šis grēks! ... Lasīt vairāk

2014.gada, Marts


2014.gada 7.marts, pl.08.10
Jau pavisam drīz viss Visums būs satriekts, un uguns no debesīm kritīs uz Zemi pagānu tautu virzienā!... Lasīt vairāk
2014.gada 11.marts, pl.08.10
Šī, pēdējo laiku cilvēce, ir visgrēcīgākā un dekadentākā (pagrimušākā) no visām paaudzēm, kas ir bijušas, un tā ir arī tā, kurā ir visvairāk notiesātu dvēseļu, it īpaši jauniešu vidū! ... Lasīt vairāk
2014.gada 19.marts, pl.08.10
Tās būs cilvēka nāves tehnoloģijas, kas atraisīs Dievišķo Taisnīgumu!... Lasīt vairāk
2014.gada 25.marts, pl.08.45
Mana Taisnīguma Jātnieks jau jāj pa Zemi, un ikviens, kurš nepieņems Manu Žēlsirdību, būs atmests no Manis un zaudēts uz visiem laikiem!... Lasīt vairāk
2014.gada 30.marts, pl.15.00
Es esmu jūsu Prieks, un Es atrodos katras Svētnīcas klusumā, nāciet, apmeklējiet Mani, un Es došu jums to pārpārēm!... Lasīt vairāk

2014.gada, Maijs


2014.gada 1.maijs, pl.14.50
Nāciet, Mana Tēva mīļotie, Dieva Godība jūs gaida Jaunajā Radītajā (Radīšanā)!... Lasīt vairāk
2014.gada 12.maijs, pl.08.10
Mans radītais atrodas pilnīgā transformācijā (pārveidē), viss ir sācies neskaidrībā!... Lasīt vairāk
2014.gada 13.maijs, pl.14.30
Aicinājums Pāvestam un visiem Mana Dēla Baznīcas kardināliem iesvētīt (veltīt) Krieviju Manai Bezvainīgajai Sirdij līdz brīdim, kad tiks atraisīts Dievišķais Taisnīgums... Lasīt vairāk
2014.gada 20.aprīlis, pl.13.10
Brāļi, Mana pretinieka uzbrukumi ar katru dienu kļūst spēcīgāki; Šajos laikos nav tāda Dieva bērna, kas netiktu pakļauts uzbrukumam! ... Lasīt vairāk
2014.gada 22.maijs, pl.08.10
Drīz cilvēce tiks maldināta, parādīsies Mana pretinieka iemiesojums savā ārējā izskatā... Lasīt vairāk
2014.gada 29.maijs, pl.14.30
Bērniņi, kas dzīvojat brīvās (nelikumīgās) attiecībās vai laulības pārkāpēju savienībā, pārtrauciet grēkot un pārstājiet aizvainot Dievu.... Lasīt vairāk

2014. gada, Augusts


2014.gada 5.augusts, pl.08.10
Mana Tēva sēkla, joprojām esiet vienoti lūgšanā un nekad nezaudējiet ticību un uzticēšanos Dievam!... Lasīt vairāk
2014,gada 14.augusts, pl.08.10
Lūdzieties, lai pāvesta veiktās reformas Mana Dēla Baznīcā būtu saskaņā ar Dieva Gribu... Lasīt vairāk

2014. gada, Septembris


2014.gada 29.septembris, pl.15.35
Brāļi un māsas, lūdziet mums visu, kas jums ir nepieciešams jūsu labumam un jūsu dvēseļu pestīšanai!... Lasīt vairāk

2014. gada, Novembris


2014.g. 4.novembris, pl.08.10
Ir dienas, kad daudzās no Manām mājām Es atrodos pilnīgā vientulībā, ne dvēsele neatnāk Mani apciemot... Lasīt vairāk
2014.gada 11.novembris, pl.09.40
Pavisam tuvu ir ciešanu dienas, bet jūs, Dieva tauta, nezaudējiet ticību, cerību un paļāvību uz Kungu!... Lasīt vairāk
2014.gada 24.novembris, pl.08.10
Lūdzieties, brāļi, par dvēselēm Šķīstītavā, jo tām ir vajadzīgas jūsu lūgšanas, gavēņi un gandarīšanas, lai viņas tiktu atbrīvotas!... Lasīt vairāk
2014.gada 30.novembris, pl.12.10
Mana pretinieka attēli, kas aizstās manu Dēlu, jau sākuši cirkulēt pa visu pasauli... Lasīt vairāk

2014. gada, Decembris


2014.gada 12.decembris, pl.08.50
Jaunās Pasaules Kārtības laikā visas tehnoloģijas izmantos, lai manipulētu ar cilvēka gribu!... Lasīt vairāk
2014.gada 17.decembris, pl.08.35
Mana tauta, viss ir sācis kustēties; tagad pierodiet pie dzīves ar zemestrīcēm, jo Mana Zeme sāks grīļoties visos kontinentos!... Lasīt vairāk
2014.gada 23.decembris, pl.08.30
Bērniņi, Ziemassvētku būtība ir mīlestība un pakalpošana, kas tagad tiek aizstātas ar nevaldāmu patēriņu!... Lasīt vairāk
2014.gada 30.decembris, pl.07.50
Mans ganāmpulks, viss, kas Man ir vajadzīgs, tā ir jūsu līdzdalība (palīdzība), lai tiktu izplatītas pa visu pasauli garīgās bruņas (garīgā aizsardzība) beigu laikam, dotas Manam kalpam Enoham!... Lasīt vairāk