2014. gada, Augusts


2014.gada 5.augusts, pl.08.10
Mana Tēva sēkla, joprojām esiet vienoti lūgšanā un nekad nezaudējiet ticību un uzticēšanos Dievam! Svētā Erceņģeļa Miķeļa un Debesu Hostu (Saimnieku) aicinājums Dieva bērniem Brāļi, lai Visvarenā miers ir ar jums! Slava Dievam! Slava Dievam!... Lasīt vairāk
2014,gada 14.augusts, pl.08.10
Lūdzieties, lai pāvesta veiktās reformas Mana Dēla Baznīcā būtu saskaņā ar Dieva Gribu Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem Bērniņi, lai Visuvarenā Dieva miers ir ar jums un mana, Mātes aizsardzība jūs vienmēr pavada. Bērniņi, esiet... Lasīt vairāk