2014. gada, Augusts


2014.gada 5.augusts, pl.08.10
Mana Tēva sēkla, joprojām esiet vienoti lūgšanā un nekad nezaudējiet ticību un uzticēšanos Dievam!... Lasīt vairāk
2014,gada 14.augusts, pl.08.10
Lūdzieties, lai pāvesta veiktās reformas Mana Dēla Baznīcā būtu saskaņā ar Dieva Gribu... Lasīt vairāk