2014. gada, Decembris


2014.gada 12.decembris, pl.08.50
Jaunās Pasaules Kārtības laikā visas tehnoloģijas izmantos, lai manipulētu ar cilvēka gribu!... Lasīt vairāk
2014.gada 17.decembris, pl.08.35
Mana tauta, viss ir sācis kustēties; tagad pierodiet pie dzīves ar zemestrīcēm, jo Mana Zeme sāks grīļoties visos kontinentos!... Lasīt vairāk
2014.gada 23.decembris, pl.08.30
Bērniņi, Ziemassvētku būtība ir mīlestība un pakalpošana, kas tagad tiek aizstātas ar nevaldāmu patēriņu!... Lasīt vairāk
2014.gada 30.decembris, pl.07.50
Mans ganāmpulks, viss, kas Man ir vajadzīgs, tā ir jūsu līdzdalība (palīdzība), lai tiktu izplatītas pa visu pasauli garīgās bruņas (garīgā aizsardzība) beigu laikam, dotas Manam kalpam Enoham!... Lasīt vairāk