2014. gada, Janvāris


2014.gada 2.janvāris, pl.08.55
Lūgšana – tā ir jūsu aizsardzība, un Mana Svētā Rožukroņa skaitīšana ir jūsu garīgais vairogs, kas padara aklus sātanu un viņa ļaunuma saimniekus... Lasīt vairāk
2014.gada 3.janvāris, pl.08.25
Manās Jaunajās Debesīs un Manā jaunajā Zemē jūs būsiet garīgas būtnes – pēc savas dabas līdzīgas Maniem eņģeļiem! ... Lasīt vairāk
2014.gada 7.janvāris, pl.08.10
Veltīšanās Manai Bezvainīgajai Sirdij, ir Dieva bērnu garīgais cietoksnis ... Lasīt vairāk
2014.gada 13.janvāris, pl.08.10
Ak, cik daudz sāpju un nāves Manai radībai un Manam radītajam nesīs cilvēku ļaunprātīga tehnoloģiju izmantošana! ... Lasīt vairāk
2014.gada 15.janvāris, pl.08.55
Rožukronis un veltīšanās (iesvētīšana) Manām Dārgajām Asinīm – tas jūs garīgi nostiprinās un padarīs jūs par Jēzus kareivjiem šeit, virs zemes!... Lasīt vairāk
2014.gada 20.janvāris, pl.13.35
Mans steidzamais aicinājums visiem tiem, kas ir novērsušies no Mana Dēla Baznīcas, un pēc Otrā Vatikāna Koncila nav pieņēmuši (akceptējuši) citus Kristus Vikārus... Lasīt vairāk
2014.gada 24.janvāris, pl.07.05
Manas Acis raud asins asarām un Mana Miesa atkal izcieš Viņas Golgātu par katru Man zaudēto priesteri un garīdznieku Manā Baznīcā... Lasīt vairāk
2014.gada 30. janvāris, pl.08.10
Ir pienācis pastāvīgas lūgšanas laiks; Tas ir laiks, kad jābūt vērīgiem un modriem, laiks, lai nemitīgi piesauktu Manu Slavas pilno Asiņu spēku, kas liek bēgt dēmoniem ... Lasīt vairāk