2014. gada, Janvāris


2014.gada 2.janvāris, pl.08.55
Lūgšana – tā ir jūsu aizsardzība, un Mana Svētā Rožukroņa skaitīšana ir jūsu garīgais vairogs, kas padara aklus sātanu un viņa ļaunuma saimniekus  Visu tautu Karalienes aicinājums Dieva bērniem. Mani bērniņi, Dieva miers lai ir ar... Lasīt vairāk
2014.gada 3.janvāris, pl.08.25
Manās Jaunajās Debesīs un Manā jaunajā Zemē jūs būsiet garīgas būtnes – pēc savas dabas līdzīgas Maniem eņģeļiem!  Jēzus Svētajā Sakramentā aicinājums Viņam uzticīgajiem ļaudīm. Mans miers ir ar jums, Mani bērni. Viss tas sāksies, Mans Taisnīgums ... Lasīt vairāk
2014.gada 7.janvāris, pl.08.10
Veltīšanās Manai Bezvainīgajai Sirdij, ir Dieva bērnu garīgais cietoksnis  Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem. Manas Sirds bērniņi, Dieva miers ir ar jums. Ļoti drīz cilvēci pātagos kara posts, tuvojas attīrīšanas dienas; kādas... Lasīt vairāk
2014.gada 13.janvāris, pl.08.10
Ak, cik daudz sāpju un nāves Manai radībai un Manam radītajam nesīs cilvēku ļaunprātīga tehnoloģiju izmantošana!  Dieva Tēva aicinājums cilvēcei. Mana tauta, Mans mantojums, miers jums. Debesu parādības, kas jums atklāsies, ir tādēļ, lai jūs... Lasīt vairāk
2014.gada 15.janvāris, pl.08.55
Rožukronis un veltīšanās (iesvētīšana) Manām Dārgajām Asinīm – tas jūs garīgi nostiprinās un padarīs jūs par Jēzus kareivjiem šeit, virs zemes! Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajai tautai Miers jums, Mani bērni. Mans... Lasīt vairāk
2014.gada 20.janvāris, pl.13.35
Mans steidzamais aicinājums visiem tiem, kas ir novērsušies no Mana Dēla Baznīcas, un pēc Otrā Vatikāna Koncila nav pieņēmuši (akceptējuši) citus Kristus Vikārus Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums sedevakantistiem (*) Dumpīgie bērni,... Lasīt vairāk
2014.gada 24.janvāris, pl.07.05
Manas Acis raud asins asarām un Mana Miesa atkal izcieš Viņas Golgātu par katru Man zaudēto priesteri un garīdznieku Manā Baznīcā Jēzus, Augstā Priestera un Mūžīgā Mācītāja aicinājums Viņa mīļajiem. Lai Mans miers būtu kopā ar jums, Mani mīļotie... Lasīt vairāk
2014.gada 30. janvāris, pl.08.10
Ir pienācis pastāvīgas lūgšanas laiks; Tas ir laiks, kad jābūt vērīgiem un modriem, laiks, lai nemitīgi piesauktu Manu Slavas pilno Asiņu spēku, kas liek bēgt dēmoniem  Miers lai ir ar jums visiem, Mana ganāmpulka avis. Neiecietība pārņem... Lasīt vairāk