2014. gada, Jūlijs


2014.gada 1.jūlijs, pl.08.25
Tuvojas krīzes dienas Manā Baznīcā un Pasaules krīze... Lasīt vairāk
2014.gada 7.jūlijs, pl.14.25
Lai pazudinātu Dieva bērnus, Mans pretinieks ir izkaisījis kārdinājuma garus un negatīvas domas!... Lasīt vairāk
2014.gada 16.jūlijs, pl.08.12
Mans Svētais Rožukronis, lūgts ticībā un mīlestībā par manām mīļotajām dvēselēm Šķīstītavā, tā ir vislielākā dāvana, ko varat piedāvāt tām šodien!... Lasīt vairāk
2014.gada 18.jūlijs, pl.08.15
Ak, laicīgā cilvēce, mostieties no letarģijas, jo tuvojas „Mans Brīdinājums” un jūsu dvēseles ir tumšas un tumsā!... Lasīt vairāk
2014.gada 28.jūlijs, pl.07.50
Es devu rīkojumu Maniem Taisnīgajiem Eņģeļiem, lai viņi izlej Mana Svētā Taisnīguma Biķeri virs ļaunajām tautām!... Lasīt vairāk