2014.gada, Jūnijs


2014.gada 7.jūnijs, pl.08.15
Cilvēku tehnoloģijas dievi zog ģimeņu dvēseles un šīs nepateicīgās, un grēcīgās paaudzes dvēseles!... Lasīt vairāk
2014.gada 17.jūnijs, pl.08.15
Tuvojas liela pandēmija, kas iznīcinās lielu daļu pasaules iedzīvotāju... Lasīt vairāk
2014.gada 23.jūnijs, pl.14.10
Aicinu, jūs, Mani bērni, daudz lūgties par priesteriem un izvēlētajiem, jo tie būs pirmie, kas cietīs no sātana aģentu (pārstāvju) vajāšanām un ļaunprātībām!... Lasīt vairāk