2014.gada, Jūnijs


2014.gada 7.jūnijs, pl.08.15
Cilvēku tehnoloģijas dievi zog ģimeņu dvēseles un šīs nepateicīgās, un grēcīgās paaudzes dvēseles! Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums cilvēcei Mani bērni, Mans miers lai ir ar jums visiem. Es sajūtu lielas skumjas, redzot šīs pasaules... Lasīt vairāk
2014.gada 17.jūnijs, pl.08.15
Tuvojas liela pandēmija, kas iznīcinās lielu daļu pasaules iedzīvotāju Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam Mans miers ir ar jums, Mana ganāmpulka avis. Tuvojas liela pandēmija, kas iznīcinās lielu daļu pasaules iedzīvotāju! Šajā laikā... Lasīt vairāk
2014.gada 23.jūnijs, pl.14.10
Aicinu, jūs, Mani bērni, daudz lūgties par priesteriem un izvēlētajiem, jo tie būs pirmie, kas cietīs no sātana aģentu (pārstāvju) vajāšanām un ļaunprātībām! Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva tautai Bērniņi, lai Dieva miers un... Lasīt vairāk