2014.gada, Maijs


2014.gada 1.maijs, pl.14.50
Nāciet, Mana Tēva mīļotie, Dieva Godība jūs gaida Jaunajā Radītajā (Radīšanā)! Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva bērniem Mazie, mīļotie bērniņi, Dieva miers lai ir ar jums visiem, un Mana, Mātes mīlestība lai vienmēr jūs pavada. Arvien... Lasīt vairāk
2014.gada 12.maijs, pl.08.10
Mans radītais atrodas pilnīgā transformācijā (pārveidē), viss ir sācies neskaidrībā! Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai tautai Miers jums, Mana tauta, Mans mantojumus. Mans radītais atrodas pilnīgā transformācijā (pārveidē), ir sācies viss, ... Lasīt vairāk
2014.gada 13.maijs, pl.14.30
Aicinājums Pāvestam un visiem Mana Dēla Baznīcas kardināliem iesvētīt (veltīt) Krieviju Manai Bezvainīgajai Sirdij līdz brīdim, kad tiks atraisīts Dievišķais Taisnīgums Mūsu Fatimas Dievmātes steidzams aicinājums Pāvestam un visai katoļu... Lasīt vairāk
2014.gada 20.aprīlis, pl.13.10
Brāļi, Mana pretinieka uzbrukumi ar katru dienu kļūst spēcīgāki; Šajos laikos nav tāda Dieva bērna, kas netiktu pakļauts uzbrukumam!  Svētā Erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums Dieva tautai Slava Dievam! Slava Dievam! Slava Dievam! Alleluja!... Lasīt vairāk
2014.gada 22.maijs, pl.08.10
Drīz cilvēce tiks maldināta, parādīsies Mana pretinieka iemiesojums savā ārējā izskatā Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam Bērni, Mans miers lai ir ar jums. Tepat blakus stāv dienas, kurās cilvēce tiks attīrīta, nezaudējiet vairāk... Lasīt vairāk
2014.gada 29.maijs, pl.14.30
Bērniņi, kas dzīvojat brīvās (nelikumīgās) attiecībās vai laulības pārkāpēju savienībā, pārtrauciet grēkot un pārstājiet aizvainot Dievu. Ja jums ir kas kopīgs ar likumīgu savienību, apprecieties, un, ja jūs dzīvojat kā laulības pārkāpēji,... Lasīt vairāk