2014.gada, Marts


2014.gada 7.marts, pl.08.10
Jau pavisam drīz viss Visums būs satriekts, un uguns no debesīm kritīs uz Zemi pagānu tautu virzienā! Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei. Miers ar jums, labas gribas cilvēkiem. Drīz no Manas zemes dzīlēm asnos uguns ķēdes (virknes) un... Lasīt vairāk
2014.gada 11.marts, pl.08.10
Šī, pēdējo laiku cilvēce, ir visgrēcīgākā un dekadentākā (pagrimušākā) no visām paaudzēm, kas ir bijušas, un tā ir arī tā, kurā ir visvairāk notiesātu dvēseļu, it īpaši jauniešu vidū!  Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums jūsu māju ganiem... Lasīt vairāk
2014.gada 19.marts, pl.08.10
Tās būs cilvēka nāves tehnoloģijas, kas atraisīs Dievišķo Taisnīgumu! Jēzus, labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam Miers jums, Manas pelēkās avis. Nakts tuvojas Manam Taisnīgumam un nebūs nekāda atpakaļceļa; ar katru reizi, kad dienas saīsinās, ... Lasīt vairāk
2014.gada 25.marts, pl.08.45
Mana Taisnīguma Jātnieks jau jāj pa Zemi, un ikviens, kurš nepieņems Manu Žēlsirdību, būs atmests no Manis un zaudēts uz visiem laikiem! Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums cilvēcei Miers ar jums, Mans ganāmpulks. Manas Žēlsirdības Kuģis (Laiva) ir... Lasīt vairāk
2014.gada 30.marts, pl.15.00
Es esmu jūsu Prieks, un Es atrodos katras Svētnīcas klusumā, nāciet, apmeklējiet Mani, un Es došu jums to pārpārēm! Jēzus Vissvētakajā Sakramentā aicinājums Viņa ganāmpulkam Miers ar jums, Mani bērni. Ak, šīs sāpes, ko Es izjūtu Sevī dēļ tādas... Lasīt vairāk