2014. gada, Novembris


2014.g. 4.novembris, pl.08.10
Ir dienas, kad daudzās no Manām mājām Es atrodos pilnīgā vientulībā, ne dvēsele neatnāk Mani apciemot... Lasīt vairāk
2014.gada 11.novembris, pl.09.40
Pavisam tuvu ir ciešanu dienas, bet jūs, Dieva tauta, nezaudējiet ticību, cerību un paļāvību uz Kungu!... Lasīt vairāk
2014.gada 24.novembris, pl.08.10
Lūdzieties, brāļi, par dvēselēm Šķīstītavā, jo tām ir vajadzīgas jūsu lūgšanas, gavēņi un gandarīšanas, lai viņas tiktu atbrīvotas!... Lasīt vairāk
2014.gada 30.novembris, pl.12.10
Mana pretinieka attēli, kas aizstās manu Dēlu, jau sākuši cirkulēt pa visu pasauli... Lasīt vairāk