2015. gada, Jūlijs


2015.gada 5.jūlijs, pl.13.15
BĒRNIŅI, SAGATAVOJIETIES PIEVIENOTIES MAN CEĻĀ UZ GOLGĀTU, JO MANS DĒLS TIKS NODOTS VĒLREIZ! Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva bērniem Bērniņi, lai Visaugstākā miers ir ar jums visiem un mana, Mātes aizsardzība vienmēr jūs... Lasīt vairāk
2015.gada 12.jūlijs, pl.14.45
SARGIETIES NO JAUNĀ LAIKMETA (NEW AGE), JO TAS IR AITĀDA, AR KURU MASKĒTS MANS PRETINIEKS! Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums un mana, Mātes aizsardzība vienmēr jūs... Lasīt vairāk
2015.gada 23.jūlijs, pl.08.10
STEIDZIET, MANI BĒRNI, SAKĀRTOT SAVUS RĒĶINUS, JO TUVOJAS LIELĀ UN SLAVAS PILNĀ KUNGA DIENA! Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajai tautai Miers ar jums, Mani bērni. Jūs tuvojaties dienām, kurās jūs zilajā debesu izplatījumā ... Lasīt vairāk
2015.gada 29.jūlijs, pl.14.30
AK, BĒDAS JUMS, NEGANTĀS (ĻAUNĀS) TAUTAS, JO DAUDZAS IZZUDĪS NO ZEMES VIRSAS! Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm Miers jums, Mana tauta. Drīz Mēness atkal pārklāsies asinīm un saule pārvērtīsies tumsībā; tādējādi Joēla... Lasīt vairāk