2015. gada, Septembris


2015.gada 3.septembris, pl.08.10
MANS GANĀMPULKS, TUVOJAS NAUDAS DIEVA KRIŠANAS UN NĀVES LAIKS! Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam Mans miers lai ir ar jums, Mana ganāmpulka avis. Viss tiks izpildīts pilnībā, nebaidieties, Mans ganāmpulks, nekas slikts... Lasīt vairāk
2015.gada 20. septembris
Mana tauta, visā pasaulē tagad, 20.septembrī, no pl.12.00 (Kolumbija), līdz tās pašas dienas pl.18.00 Latvijā – 20.septembrī no pl.20.00 līdz 21.septembra 02.00 naktī lūdzieties un apvienojieties lūgšanu ķēdēs, gavējiet un nožēlojiet grēkus. ... Lasīt vairāk
2015.gada 18.septembris, pl.08.10
MANI BĒRNI, TUVOJAS LIELĀS NEGANTĪBAS LAIKS, MANI PĀRŅEM VIENTULĪBA UN SKUMJAS! NĀCIET, ESIET NOMODĀ UN LŪDZIETIES KOPĀ AR MANI! Jēzus no Vissvētākā Sakramenta aicinājums Viņa bērniem Mans miers ir ar jums, Mani bērni. Mani maziņie, Es... Lasīt vairāk
2015.gada 22.septembris, pl.08.15
CĪNĪTĀJU KARASPĒKS, ESIET GATAVI UN SAGATAVOTI, JO LIELĀ KAUJA PAR JŪSU BRĪVĪBU TŪLĪT, TŪLĪT SĀKSIES! Svētā Erceņģeļa Miķeļa un Debesu karapulku aicinājums Dieva tautai Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam un miers labas gribas... Lasīt vairāk
2015.gada 27.septembris, pl.13.30
BRĀĻI UN MĀSAS, NENOGURSTOŠI LŪDZIETIES UN IZPLATIET SVĒTO ROŽUKRONI, JO TAS IR VISSPĒCĪGĀKAIS IEROCIS, KURU JUMS IR DEVUŠAS DEBESIS, LAI PĀRSPĒTU ĻAUNĀ SPĒKUS! Tēva Pio no Pjetrelčīnas aicinājums Dieva bērniem Miers un pilnība, brāļi un... Lasīt vairāk