2016. gada, Aprīlis


2016.gada 10.aprīlis, pl.10.15
Es ienīstu attiecības starp viena dzimuma partneriem! Dievišķā Bērna Sagrario draudze – Kali – Kolumbija. Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei. Mans miers ir ar jums, Maniem bērniem. Šī nepateicīgā un grēcīgā cilvēce... Lasīt vairāk
2016.gada 19.aprīlis, pl.16.50
Mana Tēva mantinieki, stāviet stigri ticībā, jo tuvojas dienas, kurās jūs tiksiet pārbaudīti un iesiet cauri Lielo Bēdu krāsnij Kunga Pārveidošanās draudzes Svētnīca – Kali, Kolumbija. Svētā Miķeļa aicinājums Dieva tautai. Gods Dievam debesīs... Lasīt vairāk
2016.gada 22.aprīlis, pl.14.30
Bēdas ļaunajām tautām, jo viņas iepazīs mana Tēva Taisnīgās Dusmas Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai. Manas Sirds bērni, mana Kunga miers ir ar jums. Mani bērni, es jūtos ļoti skumji un nepārstāju sērot, redzot, ka mani... Lasīt vairāk