2016. gada, Augusts


2016.gada 2.augusts, pl.14.30
Vecāki, pievērsiet jūsu acis Dievam un lūgšanai, lai netiktu iznīcinātas jūsu mājas un zaudēti jūsu bērni Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums vecākiem. Manas Sirds bērniņi, lai mana Kunga miers ir ar jums un mana Mātes mīlestība un... Lasīt vairāk
2016.gada 7.augusts, pl.13.15
Esiet gatavi, zemes karapulki, jo tuvojas Lielās Garīgās Kaujas dienas Svētā Miķeļa un Debesu Karapulku steidzams aicinājums kareivīgajam karaspēkam. Lai Visuvarenā miers ir ar jums visiem labas gribas cilvēkiem, mani brāļi un māsas, palieciet... Lasīt vairāk
2016.gada 18.augusts, pl.14.10
Zemes iedzīvotāji, pārtrauciet ar savu piesārņojumu iznīcināt Manu Radīto! Šis pasaules karaļi, apstipriniet likumus, kas saglabā dzīvību uz šīs planētas, jo, ja jūs turpināsiet tā, kā līdz šim, drīz viss Mans radītais būs neapdzīvojams... Lasīt vairāk
2016.gada 28.augusts, pl.10.30
Es slāpstu, Es slāpstu, Es slāpstu pēc dvēselēm, palīdziet Man ganīt Manas avis, citādi tās neskaidrībā apjuks un pazaudēsies šajā pasaulē kā avis bez gana Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganiem. Mana ganāmpulka avis, Mans miers ir ar... Lasīt vairāk