2016. gada, Decembris


2016.gada 8.decembris, pl.15.50
Jums tiks dotas debesu manifestācijas, tādas parādības, kādas nekad neviena acs nav redzējusi, lai jūs vēlreiz apdomātos un atgrieztos pie Dieva Pakritušā Jēzus no Pakritušā Jēzus Bazilikas (Girandota Ant.) aicinājums cilvēcei. Mani bērni, Mans... Lasīt vairāk
2016.gada 19.decembris, pl.17.10
Esiet gatavi, Mans ganāmpulks, jo dienas, kas nāk, ir Garīgās kaujas dienas Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei. Miers jums, Mana ganāmpulka avis, miera dienas beidzas, tuvojas bēdu dienas, kurās cilvēcei vairs nebūs miers; daudzi, dēļ... Lasīt vairāk
2016.gada 23.decembris, pl.13.30
Sāpju pilns un steidzams aicinājums Pāvestam un maniem kardināliem, lai līdz nākamā gada, kas tūlīt sāksies, 13.maijam Krievija būtu iesvētīta (veltīta) manai Bezvainīgajai Sirdij Fatimas Marijas aicinājums cilvēcei. Manas Sirds bērniņi, mana... Lasīt vairāk
2016.gada 27.decembris, pl.14.40
Bērniņi, šajā laikā jums un visiem, kas atrodas jūsu mājās, jau ir jābūt apzīmogotiem ar mana Dēla Asins zīmogu. Mans pretinieks uzbruks mājsaimniecībām (mājām, ģimenēm), radot tajās nesaskaņas un šķelšanās Marijas Mistiskās Rozes steidzams... Lasīt vairāk