2016. gada, Jūnijs


2016.gada 1.jūnijs, pl.08.10
Ir pienācis laiks, Mana tauta, sākt nemitīgi (*) lūgties, tā, lai jums ir izturība un spēks lūgšanā, gatavojoties garīgās kaujas dienām, kas tuvojas Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Mans miers ir ar jums, Mana tauta, Mans... Lasīt vairāk
2016.gada 8.jūnijs, pl.14.10
Bērniņi, komunisma karogs izplatās daudzās valstīs un drīz sasniegs Romu Marijas Kristiešu Palīdzības aicinājums Dieva bērniem. Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers lai ir ar jums visiem. Bērniņi, palieciet vienoti ar manu Dēlu un šo Māti,... Lasīt vairāk
2016.gada 15.jūnijs, pl.13.20
Bērniņi, palīdziet izglābt daudzas dvēseles, kuras zināšanu trūkuma dēļ gatavojas tikt zaudētas Marijas Svētdarītājas no Guarne augstienes – Antiokija, Kolumbija, aicinājums Dieva bērniem. Bērniņi, mana Kunga miers lai ir ar jums visiem. Un... Lasīt vairāk
2016.gada 18.jūnijs, pl.15.40
Es aicinu visas raganas, burvjus, magus, mentālistus (*), santeristus (**), spiritistus un visa veida okultistus: nāciet pie Manis! Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums visiem, kas nodarbojas ar okultismu. Mans miers lai ir ar jums, Mans... Lasīt vairāk
2016.gada 23.jūnijs, pl.14.25
Bērniņi, mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā lielo tautu - lielvalstu valdību vadītāji būs transpersonas jeb transseksuāļi Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva bērniem. Manas Sirds bērniņi, Dieva Miers ir ar jums. Maziņie, ja ... Lasīt vairāk