2016. gada, Maijs


2016.gada 2.maijs, pl.13.45
Mani bērni, nevienam, kurš būs aplicis Garīgās Bruņas, Mans pretinieks nespēs pieskarties Jēzus Vissvētākajā Sakramentā ciešanu pilns un steidzams aicinājums cilvēcei. Mans miers ir ar jums; Mani bērni, cilvēcei tuvojas lieli pārbaudījumi; Man... Lasīt vairāk
2016.gada 7.maijs
Visi mani bērniņi, kas bijuši man uzticīgi piecu mēnešu pirmajās sestdienās, atrodas manā aizsardzībā. Es viņus pārklāju ar manu Apmetni un mans pretinieks nespēj viņiem pieskarties Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem. Manas Sirds... Lasīt vairāk
2016.gada 15.maijs, pl.13.30
Mana Brīdinājuma diena un laiks jau bija noteikts Augstākajā Tiesā. Vēl atlikuši vien daži mirkļi žēlastībai, kas jāiztērē, tā, lai tiku izpildīta visa Dieva Griba Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei. Mana ganāmpulka avis, Mans miers ... Lasīt vairāk
2016.gada 24.maijs, pl.13.15
Ikviens, kurš Svēto Komūniju saņem necienīgi vai nāvīgā grēkā, ir vainīgs noziegumā, un tas ēd un dzer no sava paša nosodījuma biķera (1Kor.11, 27-29) Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei. Mans miers ir ar jums, Maniem... Lasīt vairāk