2016. gada, Novembris


2016.gada 7.novembris, pl.13.30
Es steidzami aicinu visus tos, kuri atrodas nāvīgā grēkā vai garīgā remdenumā, apdomāties un atgriezties pie Dieva pirms Žēlsirdības durvis ir aizvērtas. Nespējot to darīt, un ja nav kāda, kurš ieved garīgi, viņi riskē tikt zaudēti uz visiem... Lasīt vairāk
2016.gada 16.novembris, pl.14.05
Esiet ļoti piesardzīgi ar vakcīnām, kuras piedāvā, lai cīnītos ar vīrusiem un epidēmijām, īpaši gripu, jo caur tām cenšas samazināt lielu daļu pasaules iedzīvotāju Marijas Kristiešu Palīdzības steidzams aicinājums Dieva tautai. Manas sirds... Lasīt vairāk
2016.gada 24.novembris, pl.08.25
Mans ganāmpulks, jums tiks dota zīme, kas ievadīs Mana Brīdinājuma ierašanos Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Mana ganāmpulka avis, Mans miers ir ar jums. Nāk tās dienas, kad Es uz kādu laiku no jums novērsīšos, lai Mans Tēvs sāktu... Lasīt vairāk
2016.gada 30.novembris, pl.08.10
Mani bērni, lūdzieties par Maniem priesteriem un garīdzniekiem, jo daudzi tiek zaudēti nešķīstībā jeb morālās tīrības trūkumā, New Age (Jaunajā Laikmetā), šīs pasaules komfortā un rūpēs. Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums... Lasīt vairāk