2016. gada, Oktobris


2016.gada 2.oktobris, pl.08.50
Jūsu atbrīvošanas cīņas ir garīgas un jūsu prāts ir kaujas lauks Svētā Miķeļa steidzams aicinājums Dieva tautai. Kas ir kā Dievs. Neviens nav kā Dievs. Aleluja, aleluja, aleluja. Visvarenā miers lai ir ar jums visiem un mana palīdzība un... Lasīt vairāk
2016.gada 14.oktobris, pl.13.45
... Lasīt vairāk
2016.gada 19.oktobris, pl.10.35
To Žēlsirdību un tās piedošanas Žēlastības, kuras Es dodu šajā gadā, ir lai jūs rīt būtu spējīgi izturēt savu soli cauri mūžībai Jēzus Labā Gana aicinājums cilvēcei. Mans miers lai ir ar jums, Mana ganāmpulka avīm. Šīs nepateicīgās un grēcīgās... Lasīt vairāk
2016.gada 30.oktobris, pl.16.15
Mana Taisnīguma ugunis nespēs apturēt vai novirzīt pat šīs pasaules zinātne un tehnoloģijas! Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei. Mans Miers ar jums, Mana Tauta, Mans Mantojums. Ļoti drīz sāksies Taisnīguma dienas un līdz ar tām Taisnīgās... Lasīt vairāk