2017. gada, Aprīlis


2017.gada 4.aprīlis, pl.09.10
Zemes iedzīvotāji, sagatavojieties, jo sākas Mana Taisnīguma dienas Jahves Cebaota (Debess Pulku Dieva) steidzams aicinājums cilvēcei Mana uzticīgā tauta, miers ar jums. Mana tauta, iluminātu elite, kas kalpo šīs pasaules princim, tiekas un... Lasīt vairāk
2017.gada 9.aprīlis, pl.09.10
Mani bērni, ja jums ir nāvīgs grēks, Es lūdzu jūs nākt pie prāta, pārstāt grēkot un atgriezties pie Dieva tik ātri, cik vien iespējams Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei Mani bērni, Mans miers ir ar jums. Arvien tuvāk... Lasīt vairāk
2017.gada 21.aprīlis, pl.07.50
Esiet sagatavoti, Mans ganāmpulks, jo maldināšanas izrāde ir gatava sākties; kosmiskais kristus, pasaules skolotājs, visuma arhitekts, Buda Maitreja; tāpat arī dēvēts par Manu pretinieku, ir gatavs sevi darīt zināmu cilvēcei Jēzus Labā Gana... Lasīt vairāk
2017.gada 25.aprīlis, pl.14.45
Mani bērni, es izjūtu lielas skumjas, jo Žēlsirdības laiks beidzas un Krievija joprojām nav iesvētīta Manai Bezvainīgajai Sirdij Mūsu Fatimas Dievmātes steidzams aicinājums cilvēcei Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums un mana... Lasīt vairāk