2017. gada, Decembris


2017.gada 10.decembris, pl.13.55
Brāļi, daudzas dvēseles sevi notiesās, kad atnāks Brīdinājums, jo nevēlas pieņemt Dieva Žēlsirdību šajā pasaulē Dieva Valstības Ercenģeļu un Sargeņģeļu steidzams aicinājums cilvēcei Slavējiet Visaugstāko, svētīts ir Viņa Svētais Vārds no paaudzes... Lasīt vairāk
2017.gada 14.decembris, pl.16.10
Mostieties, Manas mīļotās Kolumbijas iedzīvotāji, aizdedziet savus lukturus ar lūgšanu, gavēni un gandarīšanu, jo jūsu attīrīšanas dienas jau ir noteiktas Jēzus Svētās Sirds steidzams aicinājums Kolumbijai Mans miers ir ar jums, Manas mīļotās... Lasīt vairāk
2017.gada 20.decembris, pl.15.20
Mana tauta, apģērbieties un ietērpieties maisu drēbēs, un dziediet žēlabainas dziesmas, jo tuvojas Kunga lielā un briesmīgā diena Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa ticīgajai tautai Mans miers ir ar jums, Mana tauta, Mans mantojums. Mana tauta, ... Lasīt vairāk
2017.gada 24.decembris, pl.14.10
Nepateicīgie bērni, jums joprojām ir laiks nākt, lai sniegtu Man mierinājumu, nepaejiet garām Maniem Namiem; ienāciet Mīlestības Mīlestībā, Es jūs gaidu, lai jūs mierinātu, mīlētu un jums piedotu Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums... Lasīt vairāk