2017. gada, Februāris


2017.gada 5.februāris, pl.16.10
Lielo Bēdu laikā Es ļaušu Mani atrast vienīgi Maniem uzticīgajiem bērniem Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei. Mani bērni, Mans miers ir ar jums. Es esmu Miers, kas plūst no Gara, un Es došu to visiem, kuri tic Man.... Lasīt vairāk
2017.gada 12.februāris, pl.14.20
Māju (ģimeņu) gani, kontrolējiet tehnoloģijas izmantošanu jūsu mājās un paredziet laika periodu ģimenes dialogam un lūgšanai Jēzus Labā Ganas steidzams aicinājums vecākiem. Mans miers ir ar jums, Mana ganāmpulka avis. Vecāki, ko jūs vēl gaidāt,... Lasīt vairāk
2017.gada 15.februāris, pl.11.10
Bērniņi, ir tuvu brīdis, kad jūsu pasaulē sāksies kaujas starp labo un ļauno Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva bērniem Lai Mana Kunga miers ir ar jums, manas Sirds bērniņi. Bērniņi, ir tuvu brīdis, kad jūsu pasaulē sāksies kaujas... Lasīt vairāk
2017.gada 26.februāris, pl.14.25
Sagatavojieties, mani bērniņi, jo nāk šķelšanās Baznīcā un pasaules ekonomikas sabrukums Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei Bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums visiem un ar jums vienmēr būs mana Mātes aizsardzība. Maziņie, ir... Lasīt vairāk