2017. gada, Janvāris


2017.gada 3.janvāris, pl.13.35
Neaizmirstiet, Mani ļaudis, lūgties lūgšanu ķēdē, jo lūgšanu ķēdes spēks jums dos lielu uzvaru pār ļaunuma spēkiem Steidzams Dieva Tēva aicinājums cilvēcei. Mans miers lai ir ar jums visiem labas gribas cilvēkiem. Attīrīšanas dienas, kurās... Lasīt vairāk
2017.gada 15.janvāris, pl.13.20
Kā Debesu Karapulku Princis, es aicinu jūs, zemes karaspēku, lai jūs būtu gatavi un sagatavoti, jo ļoti drīz jūsu pasaulē pienāks stunda, kad sāksies garīgā kauja Svētā Miķeļa un Debesu Karapulku aicinājums Dieva ļaudīm. Gods Dievam Debesīs un... Lasīt vairāk
2017.gada 23.janvāris, pl.17.30
Kara murga sākums ir ļoti tuvu un līdz ar to arī Mana pretinieka parādīšanās viņa ārējā izskatā Steidzams Jēzus labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Kristus Miesas baznīcas draudzes kapela, Kali, Kolumbija. Mans miers ir ar jums, Mana... Lasīt vairāk
2017.gada 29.janvāris, pl.13.20
Kā cilvēces Māte un visa radītā Visuma Karaliene, es aicinu šīs zemes iedzīvotājus un šīs pasaules karaļus vairs neizšķērdēt dabas resursus, bet izsludināt likumus, kas uz planētas sekmē dzīvību Marijas Kristiešu Palīdzības steidzams aicinājums... Lasīt vairāk