2017. gada, Jūlijs


2017.gada 3.jūlijs, pl.09.10
Mans ganāmpulks, šīs dienas izmantojiet maksimāli un cik vien iespējami bieži pieņemiet Manu Miesu un Asinis, lai nostiprinātu savu miesu, dvēseli un garu un jūs varēt izturēt Mana Taisnīguma pārbaudi Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa... Lasīt vairāk
2017.gada 13.jūlijs, pl.09.45
Brāļi un māsas, tagad jūsu pasaulē iebrūk pazemes būtnes, kritušie eņģeļi, dēvēti par citplanētiešiem Kristus Miesas Svētnīca, Kali, Kolumbija Svētā Miķeļa un Debesu Karapulku steidzams aicinājums Dieva tautai Kas ir kā Dievs. Neviens nav kā... Lasīt vairāk
2017.gada 21.jūlijs, pl.08.40
Ak, nepateicīgā un grēcīgā paaudze, jūsu dienas ir saskaitītas, nosvērtas un nomērītas Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm. Mans miers lai ir ar jums, Mani bērni. Šī nepateicīgā un grēcīgā cilvēce attālinās ... Lasīt vairāk
2017.gada 31.jūlijs, pl.14.15
Mans ganāmpulks, tuvojas Lielo bēdu laiks. Nebaidieties, neapbēdiniet savu sirdi. Neatkarīgi no tā, cik grūts ir pārbaudījums, nekad nezaudējiet cerību un uzticību Man Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam Mana ganāmpulka avis,... Lasīt vairāk