2017. gada, Jūnijs


2017.gada 7.jūnijs, pl.15.30
Es atkal aicinu jūs, vecāki, lai jūs savās mājās kontrolētu tehnoloģijas izmantošanu Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei Mani bērni, mana Kunga miers ir ar jums un mana Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada. Mani bērni, man ir... Lasīt vairāk
2017. gada 19. jūnijs, pl.11.55
Mani bērni, viss ir izpildīts. Sagatavojaties, jo Mana Dievišķā Taisnīguma dienas jau ir starp jums Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai Mans miers ar jums, Mana Tauta, Mans Mantojums. Mani bērni, viss ir paveikts.... Lasīt vairāk
2017.gada 21.jūnijs, pl.14.10
Bērniņi, mana Svētā Rožukroņa vairogs ļaunuma spēkiem neļaus nodarīt jums kaitējumu Marijas Kristīgo Palīdzības steidzams aicinājums Dieva tautai Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers lai ir ar jums un mana aizsardzība un palīdzība lai vienmēr jūs ... Lasīt vairāk