2017. gada, Novembris


2017.gada 6.novembris, pl.13.55
Mana tauta, kā Augstais un Mūžīgais Priesteris, Es lūdzu jūs daudz lūgties un gandarīt par Maniem priesteriem. Mana Baznīca ir krīzē, tuvojas šķelšanās, neatsakieties no tās Jēzus Augstā un Mūžīgā Priestera steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem... Lasīt vairāk
2017.gada 13.novembris, pl.14.10
Bērniņi, palieciet vienoti lūgšanā, jo nāk dienas, kad jūs ar savu attīrīšanu pagodināsiet Dieva Svēto Vārdu Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva tautai Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers lai ir ar jums visiem. Bērniņi, Dieva tautu gaida... Lasīt vairāk
2017.gada 21.novembris, pl.13.30
Mani bērni, noraidiet šķelšanās garus un nosūtiet tos Manās Vissvētākajās Brūcēs. Manu Brūču spēks iznīcinās šos garus un stiprinās jūsu mājas un ģimenes Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei Mani bērni, Mans miers ir ar... Lasīt vairāk
2017.gada 27.novembris, pl.11.35
Bērniņi, sagatavojiet sevi, jo drīz Dieva Svētais Gars pieskarsies jūsu dvēseles durvīm, lai jūs aizvestu uz mūžību Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums cilvēcei Manas Sirds bērniņi, lai mana Kunga miers ir ar jums visiem Mani bērni, iztek... Lasīt vairāk