2017. gada, Oktobris


2017.gada 6.oktobris, pl.13.15
Ak, grēcīgā cilvēce, skrieniet sakārtot visus savus rēķinus un atlīdziniet par visiem saviem nāvīgiem grēkiem, jo Brīdinājuma diena ir tuvu un daudzi to neizturēs Svētā Miķeļa un Ercenģeļu un Dieva Valstības Eņģeļu steidzams aicinājums... Lasīt vairāk
2017.gada 13.oktobris, pl.15.20
Mans ganāmpulks, cilvēci pārņem neiecietība un nepacietība Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam Mans miers ir ar jums, Mana ganāmpulka avis. Mans ganāmpulks, cilvēci pārņem neiecietība un nepacietība. Tā vairs nav pacietīga vai... Lasīt vairāk
2017.gada 23.oktobris, pl.13.10
Mazie, ik mirkli jums seko kārdinājuma gari; piesargieties no krišanas, jo tas ir tas, ko Mans pretinieks cenšas panākt, lai nozagtu dvēseli Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņam uzticīgajiem ļaudīm Mans miers ar jums, Mani... Lasīt vairāk
2017.gada 29.oktobris, pl.11.55
Bērniņi, tūlīt, tūlīt tiks dots starts lucifērijas „Lielā Brāļa” tehnoloģijai Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai Maziņie, mana Kunga miers ir ar jums, un mana Mātes aizsardzība jūs vienmēr pavada. Bērniņi, neļaujiet viņiem... Lasīt vairāk