2018. gada, Aprīlis


2018.gada 2.aprīlis, pl.13.35
Mazie, Debesu instrumentiem, mūsu vēstnešiem uzbruks un viņus diskreditēs instrumenti, kas kalpo manam pretiniekam. Šādā veidā viņi centīsies radīt šķelšanos un apjukumu, lai tādējādi jūsos radītu pret viņiem neuzticību Marijas Mistiskās Rozes... Lasīt vairāk
2018.gada 9.aprīlis, pl.12.50
Zemes iedzīvotāji, Mans Radītais atrodas pēdējās dzemdību sāpēs. Sagatavojieties, jo tā vaidi un drebēšana gatavojas jūs pamodināt no jūsu letarģijas Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei Mana tauta, Mans mantojums, Miers jums Viss ir... Lasīt vairāk
2018.gada 16.aprīlis, pl.15.20
Sagatavojieties, Mana ganāmpulka avis, jo sāksies jūsu attīrīšanas pēdējais posms Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam Mana ganāmpulka avis, miers jums. Tuvojas mēra un bada jātnieki; slimību vīrusi un kaitēkļi ir gatavi... Lasīt vairāk
2018.gada 23.aprīlis, pl.13.20
Mans ganāmpulks, Jaunā Laikmeta pseidoreliģiskā kultūra, kas kalpo Manam pretiniekam, izraisa lielas cilvēces daļas zaudēšanu Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam Mans miers ar jums, Mana ganāmpulka avis Jaunatni pārņem tumsas... Lasīt vairāk