2018. gada, Augusts


2018.gada 3.augusts, pl.15.15
Mana Dēla ganāmpulks, nāk tumsas dienas, ir gatavs sākties mana pretinieka laiks Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai – Vēstījums Enoham Manas Sirds bērniņi, lai mana Kunga miers ir ar jums visiem. Sagatavojieties, Dieva... Lasīt vairāk
2018.gada 5.augusts, pl.15.25
Saprotiet, cilvēce, ka Es esmu vairāk Tēvs nekā Tiesnesis, Es neesmu apmierināts ar grēcinieka nāvi Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham Mani bērni, Mans Miers ar jums. Es esmu jūsu Tēvs, Viens un Trīsvienīgs, kungu Kungs,... Lasīt vairāk
2018.gada 13.augusts, pl.14.20
Mani bērni, tuvojas Lielās Negantības dienas, kurās Es vairs nebūšu ar jums Manu Tabernākulu klusumā Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņam uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham Mani bērni, Mans Miers ir ar jums. Mans mazais... Lasīt vairāk
2018.gada 15.augusts, pl.16.05
Es steidzami aicinu visus manus bērnus, kuri zina par priekšā stāvošajiem notikumiem, kā misionāriem, kas ir saskaņā ar kristību, evanģelizēt visus tos, kas nezina pravietojumus par šīm laiku beigām Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums... Lasīt vairāk
2018.gada 20.augusts, pl.10.40
Dieva tauta, esiet gatavi, jo gatavojas skanēt bazūnes, un ļoti drīz jūs dzirdēsiet Brīvības Saucienu Svētā Miķeļa un Erceņģeļu, un Debesu Karapulku Eņģeļu steidzams aicinājums. Vēstījums Enoham Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam. Aleluja,... Lasīt vairāk
2018.gada 26.augusts, pl.09.35
Mana tauta, esiet gatavi, jo ļoti drīz Es nākšu kā zaglis naktī Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham Mana Tauta, Mans Mantojums, Mans Miers ir ar jums. Mani bērni, daudzu tautu valdnieki ir sākuši pieņemt... Lasīt vairāk
2018.gada 28.augusts, pl.13.40
Mani maziņie, dienas, kurās jūs dzīvojat, ir attīrīšanas dienas, palieciet Dieva Žēlastībā un katru mirkli lūdzieties; jo jūs zināt, ka ļaunā spēki ir aktīvi un nedos jums atelpu Marijas Kristiešu Palīdzības steidzams aicinājums Dieva tautai.... Lasīt vairāk