2018. gada, Decembris


2018.gada 7.decembris, pl.13.45
Sagatavojieties, mana Tēva ganāmpulks, jo nāk jūsu iešana caur mūžību Svētā Erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs! Atdodiet godu Visaugstākajam, jo liela ir Viņa... Lasīt vairāk
2018.gada 18.decembris, pl.13.40
Zinātnieki, pārtrauciet jūsu eksperimentus Zemes kodola iekšienē, jo jūs to vājināt! Pārtrauciet tēlot dievus, jo jūsu eksperimenti atnesīs vienīgi nelaimes un nāves! Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums šo beigu laiku... Lasīt vairāk
2018.gada 23.decembris
Maziņie, esiet ļoti uzmanīgi, jo pirms Brīdinājuma atnākšanas jums tiks dotas lielas manifestācijas debesīs Marijas Kristiešu Palīdzības steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham Bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums visiem un mana... Lasīt vairāk
2018.gada 27.decembris, pl.12.40
Bērniņi, tuvojas finansiālā katastrofa, elites, kuras valda pār šo pasauli, destabilizēs pasaules ekonomiku, lai atbrīvotos no papīra naudas un tādējādi sāktu mikročipa, zvēra zīmes laikmetu Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva... Lasīt vairāk